Mesto chce postaviť nový kultúrny dom vo Veľkých Bieliciach vo vlastnej réžii

Približne päťdesiat Veľkobieličanov prišlo v pondelok 24. septembra 2012 do agitačného strediska na jesenné verejné stretnutie s primátorom mesta Jozefom Božikom.  Jednou z úvodných informácií bolo aj vysvetlenie situácie ohľadne  avizovanej, no zatiaľ nezrealizovanej výstavby nového kultúrneho domu.

Na ostatnom februárovom stretnutí avizoval primátor začatie výstavby kultúrneho domu v apríli 2012. Hoci mesto malo podpísanú zmluvu so spoločnosťou, ktorá vyhrala súťaž na dodávateľa prác, s výstavbou kultúrneho domu sa dodnes nezačalo. Ako vysvetlil primátor, táto spoločnosť zvíťazila na základe najnižšej cenovej ponuky. Po podpísaní zmluvy o dielo však žiadala o zmenu ceny formou dodatkov ku zmluve.  „Aby nedošlo k porušeniu princípov transparentnej a otvorenej samosprávy, o ktoré sa neustále snažíme, rozhodli sme sa od zmluvy odstúpiť a kultúrny dom, na ktorý máme v rozpočte viazaných 272-tisíc eur, by sme chceli postaviť vo vlastnej réžii. O tomto zámere bude rokovať aj mestské zastupiteľstvo na svojom októbrovom zasadnutí,“ zdôraznil primátor, podľa ktorého by mesto chcelo začať s výstavbou čo najskôr.

Viaceré požiadavky Veľkobieličanov, ktoré predostreli vedeniu mesta na predchádzajúcom stretnutí, ako dobudovanie chodníka na Víťaznej ulici či chýbajúce kanalizačné vpuste na Topoľovej ulici, boli eliminované očakávaným schválením projektu vybudovania kanalizácie v Bruseli. Ako informovali pri odpočte úloh prednostka MsÚ Dáša Jakubíková, projekt schválený bol a vodárenská spoločnosť by ho mala začať realizovať v lete 2013. Vyhovieť týmto občianskym požiadavkám teda bude možné až po vybudovaní kanalizácie. Ďalšia skupina pripomienok občanov, ktoré opätovne zarezonovali na stretnutí, sa týkala prechodov pre chodcov na štátnej ceste 1/64 vo Veľkých Bieliciach. Prechod za mostom cez rieku Nitricu a tiež z parku na ul. Športovcov totiž dopravný inžinier navrhol neobnoviť, pokiaľ nebudú spĺňať požadované technické normy. Ako v tejto súvislosti reagoval Peter Minárik z Oddelenia životného prostredia, výstavby a územného rozvoja MsÚ, mesto má na tieto prechody vypracované štúdie a momentálne ich posudzuje Dopravný inšpektorát v Prievidzi a Slovenská správa ciest v Žiline. Pokiaľ ich schvália, rekonštrukcie oboch prechodov budú zaradené do rozpočtu na budúci rok. Mesto sa tiež bude zaoberať aj požiadavkou občanov na vybudovanie ďalšieho prechodu, ktorý uľahčí prechod cez štátnu cestu obyvateľom Veľkých aj Malých Bielic.  

V rámci diskusie odzneli aj nové požiadavky napr. na výrub agáta pri kaplnke, osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu na Novej ulici, ktorou si vodiči skracujú cestu do Brodzian, či kontrolu dodržiavania zákazu prejazdu kamiónov po ceste II. triedy (Víťazná ulica od mosta smerom na Brodzany). Okrem iného upozornili Veľkobieličania na novú skládku odpadu v lokalite pri Pustaku a zaujímali sa aj o výstavbu parkoviska pri fare. Ako na margo vybudovania parkoviska vysvetlil primátor, nemôže ho vybudovať mesto, nakoľko pozemok pod ním patrí cirkvi. Je však ochotné v tejto záležitosti viesť s ňou rokovania.

Môže sa Vám ešte páčiť...