Medzinárodný deň vody v Partizánskom

Posolstvom Svetového dňa vody, ktorým je 22. marec, je pripomínať si dôležitosť vody a viesť ľudí k jej ochrane. Mesto Partizánske v spolupráci Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. pri tejto príležitosti pripravilo na Námestí SNP v Partizánskom tematické organizované podujatie, v rámci ktorého predviedli  pracovníci topoľčianskeho odštepného závodu ukážky svojej prevádzkovej činnosti. Divákov, predovšetkým z radov žiakov materských a prvého stupňa základných škôl, zaujali najviac ukážky opravy vodovodného potrubia či čistenia kanalizácie.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...