Matičiari rozvíjajú národné povedomie a tradície

Bilancovanie činnosti za uplynulý rok bolo náplňou hodnotiacej schôdze členov Miestneho odboru Matice slovenskej v Partizánskom, ktorá sa uskutočnila v posledný februárový deň vo veľkej zasadačke mestského úradu.  Pozvanie prijal aj primátor mesta Jozef Božik a vedúcu oddelenia sociálnych vecí  a spoločenských vzťahov mestského úradu Máriu Janíkovú.

 

Hodnotiacu schôdzu otvoril svojím vystúpením spevácko – dramatický súbor Jeseň. Úspešnú prácu matičiarov v uplynulom období zhodnotila predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Partizánskom Eva Nahálková. Ako povedala, v minulom roku sa matičiari zapájali do kultúrno-spoločenského života v našom meste i širšom regióne. Svoju aktivitu, tvorivosť a vitalitu si preukázali na slávnostných stretnutiach, súťažiach i poznávacích výletoch. Nezabudli ani na svojich členov – jubilantov a vo svojich radoch privítali nových členov. Na slávnostných i súťažných podujatiach úspešne reprezentovali mesto aj región členovia súboru Jeseň. Slová vďaky za spoluprácu adresovala aj primátorovi mesta, ktorý ako radový člen miestneho odboru, každý rok podporuje činnosť matičiarov 100-eurovým osobným finančným príspevkom. „Dovoľte mi, aby som vám poďakoval za vašu obetavú prácu v rozvíjaní národných tradícií, upevňovaní národného povedomia a vzájomnej spolupatričnosti. Samospráva urobila v uplynulom roku všetko pre to, aby mesto ožilo  podujatiami a stretnutiami pre všetkých spoluobčanov. Na najbližšie marcové podujatia vás všetkých srdečne pozývam. Dovoľte mi, aby som vám do ďalšej spoločnej práce poprial veľa úspechov,“ ocenil prácu matičiarov primátor.   

Môže sa Vám ešte páčiť...