Matičiari bilancovali svoju činnosť na hodnotiacej schôdzi

Členovia miestneho odboru Matice slovenskej v Partizánskom bilancovali vo štvrtok 10. marca 2011 svoju činnosť na hodnotiacej schôdzi vo veľkej zasadačke  mestského úradu. Medzi hosťami privítali aj primátora  mesta Jozefa Božika.

 

Predsedníčka odboru Matice slovenskej v Partizánskom Eva Nahálková poďakovala všetkým členom za aktívnu prácu, ktorej výsledkom bolo aj vydanie pamätnice pod názvom Studnica národného povedomia. Vyzdvihla tiež účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach, oslavách, súťažiach, záujmových a turistických výletoch a tiež zdôraznila, že v poznávaní pamätných miest našej histórie chcú pokračovať aj v tomto roku. Členovia miestneho odboru v minulom roku ocenili  najaktívnejších členov pamätnými listami a nezabudli ani  na stretnutia s jubilantmi. Napriek tomu, že v uplynulom roku prijali medzi seba piatich nových členov, radi by privítali ďalších, hlavne mladých ľudí.

Prácu  miestneho odboru Matice slovenskej v Partizánskom zameranú na utužovanie národného povedomia  a vzájomnej  spolupatričnosti ocenil aj primátor, ktorý zároveň vyjadril presvedčenie, že matičiari budú nápomocní pri znovuobnovení tradícií osláv a spomienkových podujatí v našom meste.

Hodnotiacu schôdzu miestneho odboru Matice slovenskej spestrili ľubozvučnými slovenskými piesňami aj členovia spevácko-dramatického súboru Jeseň.

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...