Marcový kontrolný deň primátora na stavbách

Mesto Partizánske pokračuje aj v tomto roku v investičnej činnosti a aktuálne sa zameralo na tri hlavné aktivity – výstavbu Kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach, rekonštrukciu Ulice R. Jašíka a dokončenie rekonštrukcie a modernizácie zariadenia sociálnych služieb Domov. Na tieto miesta smerovali v utorok 12. marca 2013 v rámci kontrolného dňa aj kroky primátora mesta Jozefa Božika. 

Dlho očakávaná výstavba Kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach sa začala pred tromi týždňami zbúraním agitačného strediska. Na jeho mieste v týchto dňoch pracovníci Technických služieb mesta Partizánske, ktoré budú stavbu realizovať, dokončujú v súlade s bezpečnostnými predpismi oplotenie staveniska. Následne sa začnú práce na základovej doske. „Je predpoklad, že zhruba do mesiaca budú tieto práce ukončené, aby sme následne mohli pokračovať murovaním tehloblokov,“ uviedol Miroslav Kohút z Technických služieb mesta Partizánske.

Začiatkom tohto týždňa sa výkopovými a búracími prácami začala aj rekonštrukcia Ulice R. Jašíka, ktorá zahŕňa jej rozšírenie o zastavovací  pruh minimálne pre 12 áut, vybudovanie chodníka na ľavej strane smerom k výškovej budove a tiež položenie nového asfaltového koberca. Na zrekonštruovanej ulici bude obnovený prechod pre chodcov s deliacim ostrovčekom, vybudovaným v zmysle požiadavky dopravného inšpektorátu päť metrov od hranice križovatky. Počas rekonštrukčných prác, ktoré by mali trvať približne tri mesiace, zostáva stále jeden jazdný pruh ulice prejazdný.   

Vo finálnej fáze je po mesiacoch stavebných prác rekonštrukcia a modernizácia zariadenia sociálnych služieb Domov. Poschodia sa momentálne dočisťujú a pripravujú na nasťahovanie nábytku do izieb. Na prízemí sa ešte dorábajú steny a podlahy v budúcich kanceláriách a šatniach pre personál. Práčovňa aj kuchyňa sú už vybavené zariadením, v jedálni sa začína s dočisťovaním. „Vzhľadom na aktuálny stav na stavbe, by mohli byť práce, v prípade, že sa neobjavia žiadne väčšie problémy, ukončené do mesiaca a klienti by sa mohli nasťahovať do nových moderných priestorov už začiatkom mája. Veľmi si želám, aby bol tento termín definitívny a po všetkých problémoch, súvisiacich s chybami v projektovej dokumentácii alebo s problémami medzi realizátorom prác a jeho subdodávateľmi, našlo 87 klientov v zrekonštruovanom zariadení dôstojný a plnohodnotný  druhý  domov,“ zdôraznil primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...