Malopodnikatelia ocenili transparentnosť a otvorený dialóg s mestom

Zámer samosprávy viesť otvorený dialóg i presadzovanie rovnakých pravidiel a zásad pri verejných súťažiach ocenili malopodnikatelia na stretnutí s primátorom mesta Jozefom Božikom, ktoré sa uskutočnilo v piatok 8. apríla 2011.

 

Po marcom stretnutí s veľkopodnikateľmi, pozval primátor ma stretnutie aj podnikateľov, ktorí zamestnávajú 20 a menej ľudí, kde ich okrem iného informoval aj o aktuálnych investičných zámeroch a problémoch samosprávy. Zároveň zdôraznil záujem mesta na všestrannom rozvoji spolupráce s občanmi, tretím sektorom a podnikateľskou obcou. „Mesto presadzuje otvorenosť a transparentosť. Považujem za dôležité, aby mal každý rovnaké šance a príležitosti zapojiť sa do celého procesu aktivizácie a dynamizácie práce územnej samosprávy vo všetkých jej segmentoch. Výberové konania, podobne ako prenájmy akýchkoľvek nebytových priestorov, sú za účasti zástupcov poslaneckého zboru z jednotlivých politických strán, pretože spoločným cieľom je eliminovať akékoľvek podozrenia z partikulárnych záujmov. Som rád, že sa nám  v prípade väčšieho počtu záujemcov o prenájom, osvedčila licitácia za účastí poslancov, občanov, médií aj jednotlivých záujemcov o predmetný prenájom,“ povedal primátor ohľadne presadzovania otvoreného občianskeho prístupu a uplatňovania nových metód práce.

Poslanec mestského zastupiteľstva a podnikateľ Juraj Krasula ocenil stanovenie rovnakých kritérií  pre podnikateľov pri zapojení do verejných obchodných súťaží podľa cenovej mapy. Poukázal tiež na to, že v novozvolenom mestskom zastupiteľstve je veľa mladých podnikateľov, ktorí podporujú všestranný rozvoj mesta. V súvislosti s návrhom územného plánu mesta hovorili podnikatelia s primátorom aj o potrebe citlivého prístupu k funkčnému využitiu mesta na podklade jeho rozpracovania do menších zón. Podľa ubezpečenia kompetentných, jeho schváleniu bude predchádzať spoločná diskusia obyvateľov a odborníkov. Ako povedal v závere primátor, v druhej polovici tohto roku pripravuje ďalšie spoločné stretnutie s najväčšími zamestnávateľmi i  malopodnikateľmi, predsedami odborných komisií mestského zastupiteľstva  a členmi mestskej rady, aby sa dohodli na ďalšej vzájomnej spolupráci.                                                                                                                                        

 

Môže sa Vám ešte páčiť...