Malobieličania netrpezlivo čakajú na výstavbu kanalizácie aj na opravu štátnej cesty

Na každom verejnom stretnutí s občanmi sa primátor Jozef Božik snaží informovať o dianí v meste, odpovedať na otázky, ale i odôvodňovať splnenie či nesplnenie predostretých požiadaviek. S rovnakým zámerom otvoril v stredu 8. októbra 2014 aj diskusiu s obyvateľmi Malých Bielic.

Primátorov úvodný sumár zrealizovaných aktivít mesta bol krátkym náhľadom na dianie a zmeny v Partizánskom za uplynulé štvorročné obdobie. „Som rád, že i keď nemohli byť kvôli obrovskému modernizačnému dlhu mesta zrealizované všetky vaše požiadavky, podarilo sa nám úspešne zrealizovať jednu z dlhodobých kľúčových priorít občanov tejto mestskej časti, a tou je chodník na Kúpeľnej ulici,“ skonštatoval primátor. Výstavba 558 metrov dlhého chodníka, ktorý už takmer rok slúži občanom na bezpečný prechod od štátnej cesty k letisku a ku kúpeľom, bola najnákladnejšou investičnou akciou v Malých Bieliciach v tomto volebnom období. Ku spokojnosti Malobieličanov sa v mestskom rozpočte našli prostriedky i na výstavbu chodníka pri štátnej ceste, od Kúpeľnej ulice až po autobusovú zastávku, takisto  na výmenu autobusových prístreškov, rekonštrukciu futbalových šatní či požadované oplotenie detského ihriska a úpravu okolia spoločenského centra. Pripravený je aj rozpočet na vybudovanie parkoviska pri kaplnke. O tom, či bude na budúci rok zrealizovaný, rozhodne nové vedenie a poslanci mesta.

V rámci svojich možností  a kompetencií sa tiež mesto zaoberalo menej nákladnými, no pre občanov dôležitými požiadavkami z predchádzajúceho jarného stretnutia. Okrem iného opílilo dreviny pred objektom bývalého agitačného strediska, natrelo drevené časti spoločenského centra ochranným lakom a so správcom cintorínov riešilo i zlepšenie ozvučenia počas pohrebov pri Dome smútku vo Veľkých Bieliciach. Opätovne komunikovalo aj s PDP Veľké Uherce ohľadne rekultivácie malobielického parku. Výsledkom sú žiadosti poľnohospodárskeho podniku o výrub drevín, ktoré majiteľ parku  doručil mestskému úradu koncom septembra.

Odpovede dostali občania aj na všetky položené otázky, i keď mnohé z nich sa nesúviseli priamo s výkonom samosprávy mesta. Staronovou témou bol rozbitý povrch štátnej cesty 1/64, ktorá je v správe Investičnej výstavby a správy ciest Žilina. Práve o tejto problematike opäť pred mesiacom rokoval primátor so zástupcami správy ciest, ktorí mu prisľúbili na jar budúceho roka opravu cca 2 km dlhého úseku štátnej cesty, aj v časti Malých Bielic. V diskusii padla opäť otázka, kedy sa začne s budovaním kanalizácie. Podľa informácie primátora, Západoslovenská vodárenská spoločnosť avizuje začiatok prác na jar budúceho roka.  

Môže sa Vám ešte páčiť...