Malobieličania by privítali obmedzenie rýchlosti na Kúpeľnej ulici

Malé Bielice boli v stredu 15. apríla 2015 druhou zastávkou primátora Jozefa Božika v rámci jeho jarného kola verejných stretnutí s občanmi jednotlivých mestských častí.

Jarné stretnutie s obyvateľmi Malých Bielic začal primátor stručným sumárom investičných akcií, realizovaných v tejto mestskej časti za ostatné štyri roky. Občanov zároveň ubezpečil, že Malé Bielice sú takisto dôležitou súčasťou mesta a investičný rozvoj ich neobíde ani v novom volebnom období. O konkrétnych projektoch však zatiaľ, podobne ako i v prípade ostatných mestských častí, definitívne rozhodnuté nie je. „Výška zatiaľ plánovaných preinvestovaných zdrojov v Malých Bieliciach na celé volebné obdobie predstavuje zhruba 100-tisíc €. Momentálne sme ale stále v štádiu rokovaní. Na jesennom stretnutí vám však už budem môcť predstaviť aktivity, ktoré sa budú vo vašej mestskej časti realizovať,“ uviedol primátor. V prípade Malých Bielic sa aktuálne diskutuje o oprave povrchu dvoch miestnych komunikácií, ktorú však komplikuje plánovaná výstavba kanalizácie. K prioritám Malobieličanov patrí i vybudovanie parkovacích plôch pri kaplnke, chodníka popri štátnej ceste, od križovatky k Veluxu smerom na Žabokreky, či riešenie odvádzania vôd na Žabokreckej ceste. Minimálne pre rodičov školopovinných detí v Malých Bieliciach je podstatná aj informácia o oprave strechy Základnej školy na Ulici športovcov, ktorú majú Veľké Bielice zaradenú medzi priority už na tento rok.    

Prevažná väčšina pripomienok občanov na predchádzajúcich stretnutiach súvisela s katastrofálnym povrchom štátnej cesty 1/64. Viaceré rokovania mesta so správcom cesty napokon priniesli dnes už viditeľné výsledky. Cestári v týchto dňoch finišujú s opravou 1,7 kilometrov dlhého úseku cesty od začiatku Malých Bielic po križovatku na Hradište vo Veľkých Bieliciach. Úspešné boli taktiež i rokovania radnice s PDP Veľké Uherce, ktoré ku spokojnosti občanov začalo rekultivovať malobielický park. Na základe nových podnetov mesto požiada družstevníkov aj o opílenie konárov v oblúku ulice Pod baštou a taktiež o dovoz už opílených drevín. Problematický odvodňovací kanál pri Žabokreckej ceste bol síce minulý rok prečistený, pre požadovaný efekt bude ale nutná úprava jeho vyspádovania smerom na Žabokreky a následné vyčistenie priepustu pod štátnou cestou.

V diskusii občania poďakovali za ostatný rozvoj mestskej časti, ako vstupnej brány do Partizánskeho a ocenili i znovu organizovanie osláv SNP pri pomníku v Malých Bieliciach. Zaujímali sa aj o možnosti obmedzenia rýchlosti na Kúpeľnej ulici, aj o častejšie monitorovanie rýchlosti na zrekonštruovanej štátnej ceste. V tejto nadväznosti primátor prisľúbil zavolať na jesenné stretnutie riaditeľa okresného dopravného inšpektorátu, ktorý by zodpovedal na ich otázky. Občania sa okrem iného pýtali na začiatok výstavby kanalizácie, ktorý je podľa posledných informácií primátora avizovaný na jar tohto roka.    

Môže sa Vám ešte páčiť...