Malobieličanci sa stretli s primátorom

Stretnutie v Kultúrnom dome v Malých Bieliciach, ktoré sa konalo v pondelok 19. septembra 2011 otvoril poslanec a predseda výboru mestskej časti Jozef Ondruška. Medzi hosťami privítal primátora mesta a vedúcich pracovníkov mestského úradu a mestských organizácií. Uskutočnilo sa v poradí už tretie tohtoročné stretnutie primátora mesta s občanmi tejto  mestskej časti. 

V úvode svojho vystúpenia primátor mesta poukázal na význam zastabilizovania nemocnice s poliklinikou. Tento proces nie je ukončený, lebo zdravotné poisťovne budú v polročných intervaloch posudzovať celkový stav nemocnice a jej hospodárenia. Situácii chce napomôcť aj mesto , ktoré sa snaží získať z dostupných fondov finančné prostriedky na modernizáciu prístrojového vybavenia.  V ďalšej časti svojho vystúpenia zdôraznil, že v investičnej oblasti sa v súčasnosti venuje najväčšia pozornosť dokončeniu rekonštrukcie centrálnej zóny mesta. V rámci potláčania asociálneho správania a konania už bolo v meste deložovaných niekoľko neprispôsobivých rodín, ktoré neplatili za užívanie bytu ako ostatní spoluobčania. Niektoré byty boli po ich vysťahovaní hermeticky uzatvorené, aby nedošlo k ich ďalšej devastácii. K zlepšeniu bezpečnostnej situácie aj v Malých Bieliciach by mala napomôcť nová rajonizácia pôsobnosti príslušníkov štátnej polície v jednotlivých obvodoch. Samospráva pripravila pre občanov množstvo podujatí, z ktorých si mohli vybrať všetky generácie a záujmové skupiny. „Snažíme sa, aby bol kultúrno-spoločenský život v meste vyvážený a prístupný pre všetky vrstvy občanov. Všetko, čo robíme v meste zlepšuje jeho vybavenosť a občianske spolunažívanie, rovnako slúži všetkým obyvateľom mesta vrátane jeho integrovaných častí,“ zdôraznil primátor.

S odpočtom úloh, ktoré boli realizované a rozpracované od posledného stretnutia oboznámil občanov zástupca prednostky mestského úradu Štefan Hučko a vedúci pracovníci mestského úradu. Upravené boli mestské komunikácie okrem chodníkov, ktorých budovanie a úpravy by boli vzhľadom na nevyhnutnosť vybudovania oporného múru  a preloženia stĺpov osvetlenia finančne neúnosné. Pri kultúrnom dome boli osadené nové lavičky, pokosené boli prístupné plochy, opílené stromy  a upravené kríky na mestských pozemkoch. Obyvatelia poukázali na potrebu čistenia odvodňovacích kanálov a ďalších zaburinených plôch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, podobne ako schátralý  kaštieľ. Obyvateľov najviac zaujímalo, ako sa pokročilo so zabezpečením výstavby chodníka od autobusovej zastávky do kúpeľov.  Primátor občanov ubezpečil, že vybudovanie chodníka je investičnou prioritou v tejto mestskej časti. Vzhľadom na finančnú náročnosť je ale predpokladom jeho realizácie združenie finančných prostriedkov mesta a podnikateľského sektora. „Chápem iniciatívu obyvateľov  o zlepšenie vybavenosti tejto časti mesta. Možnosti mestského rozpočtu sú ale obmedzené a investície do jednotlivých mestských častí sú limitované počtom obyvateľov, ktorí v nich žijú. Chcem vás ubezpečiť, že mesto urobí v rámci svojich možností všetko pre rozvoj Malých Bielic ako rekreačnej zóny mesta. Určite mi ale dáte za pravdu, že sa môžeme prikryť len takou perinou, na akú máme,“ zdôraznil na záver primátor.  

 

Môže sa Vám ešte páčiť...