Májový kontrolný deň primátora na stavbách

Viac ako 550-tisíc € vyčlenilo mesto z rozpočtu na štyri aktuálne realizované investičné akcie – výstavbu Domu kultúry vo Veľkých Bieliciach, rekonštrukciu Ulice R. Jašíka a výstavbu chodníkov na Ulici F. Kráľa a na Kúpeľnej ul. v Malých Bieliciach.   O napredovaní prác na jednotlivých stavbách sa hovorilo v pondelok 27. mája 2013 počas kontrolného dňa primátora mesta Jozefa Božika.

Výstavba Kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach, s predpokladanými nákladmi vo výške 270-tisíc €, sa začala koncom februára zbúraním budovy agitačného strediska. I keď harmonogram prác narušili výkyvy počasia, časový sklz sa už podarilo skrátiť. „K dnešnému dňu je zapustených 23 pilotov, vybudovaná betónová plocha a hotové múry hrubej stavby. Momentálne dorábame veniec a do polovice júna by sme chceli osadiť väzníky, aby sme mohli stavbu zastrešiť. Oproti pôvodnému plánu sa nám podarilo v predstihu vybudovať žumpu a napojiť kanalizáciu,“ vysvetlil Jozef Jarošinec, riaditeľ Technických služieb mesta Partizánske, ktoré sú realizátorom stavby. Ako na záver zdôraznil, aj napriek momentálnemu časovému sklzu prác, môže garantovať dodržanie termínu odovzdania nového kultúrneho domu do užívania, naplánované na koniec novembra tohto roka.

Do finišujúcej fázy sa v týchto dňoch posunula rekonštrukcia Ulice R. Jašíka, zahŕňajúca jej rozšírenie o zastavovací  pruh pre cca 2 áut, položenie nového asfaltového koberca, vybudovanie chodníka na ľavej strane smerom k výškovej budove a deliaceho ostrovčeka pre chodcov. Zostávajúce položenie novej asfaltovej pokrývky s vyznačením vodorovného dopravného značenia plánuje realizačná firma stihnúť v prípade priaznivého počasia do dvoch týždňov.  Dokončenú stavbu vo výške 190-tisíc € by tak odovzdala mestu v predstihu.

Vytýčením inžinierskych sietí štartujú v máji ďalšie dve investičné akcie – vybudovanie chodníka na Kúpeľnej ulici v Malých Bieliciach a na Ulici F. Kráľa na Štrkovci, do ktorých mesto investuje dohromady približne 93-tisíc €. Ako zdôraznil primátor, vybudovanie chodníkov na oboch uliciach je dôležité najmä pre zvýšenie bezpečnosti chodcov, nakoľko v oboch prípadoch doposiaľ chodníky chýbali. Výstavba chodníka na Ulici F. Kráľa, ktorou denne prechádzajú deti do ZŠ Rudolfa Jašíka, by mala trvať zhruba mesiac. Na frekventovanej Kúpeľnej ulici, vedúcej ku kúpeľom a letisku, by mali stavebné práce trvať približne dva mesiace.

Môže sa Vám ešte páčiť...