Linka čistoty a poriadku

 

Milí spoluobčania,

jedným z našich cieľov  je aj zabezpečenie trvalého poriadku a čistoty v uliciach nášho mesta a zároveň promptné riešenie nielen  následkov porušenia verejnému poriadku a čistoty, ale aj ich vinníkov. Z tohto dôvodu sme od piatka 1. apríla 2011 sprevádzkovali na mestskom úrade Linku čistoty a poriadku. Na telefónnom čísle 038/ 5363 000 môžete počas úradných hodín mestského úradu nahlasovať čierne skládky, prípadne akékoľvek iné prehrešky proti verejnému poriadku a čistote v meste. Operátorka linky vaše podnety zapíše a postúpi na riešenie kompetentným pracovníkom mestského úradu. S úctou Jozef Božik, primátor mesta

Môže sa Vám ešte páčiť...