Partizánske si pripomenulo príchod vierozvestcov koncertom Via musica

Oslavou tohtoročného Sviatku svätého Cyrila a Metoda začal vo štvrtok 5. júla 2012 na Slovensku Cyrilometodský rok, v priebehu ktorého si budeme pripomínať významnú kresťanskú misiu solúnskych bratov, príchod vierozvestcov na Veľkú Moravu pred 1149 rokmi. Pri tejto príležitosti sa v predvečer osláv uskutočnil v Kostole Božského srdca Ježišovho v Partizánskom slávnostný koncert Via musica.  

Na počesť vierozvestcov odzneli počas koncertu skladby náboženské i svetské, ktoré  dali vyznieť majstrovstvu opernej speváckej dvojice učiteľka – žiak, sopranistky Dagmar Podkamenskej – Bezačinskej a barytonistu Jakuba Gubku z bratislavského konzervatória. Sviatočnú atmosféru hneď v úvode koncertu navodil dievčenský spevácky zbor ZUŠ staroslovienským Otčenášom. Zboru patril aj záverečný známy gospel Happy Day, ku ktorému sa s potleskom pridali i diváci. Všetkým účinkujúcim, sólistom i doprevádzajúcemu komornému husľovému združeniu a klaviristkam zo ZUŠ v Partizánskom, poďakoval na záver iniciátor koncertu, primátor mesta Jozef Božik. V krátkom príhovore zároveň vyzdvihol význam cyrilometodskej tradície v národnej emancipácii Slovákov.

(Tempo, upr.)

Foto: Tempo

 

Môže sa Vám ešte páčiť...