Komorový deň s podnikateľmi po prvýkrát aj v Partizánskom

Slovenská obchodná a podnikateľská komora prostredníctvom svojej Trenčianskej regionálnej komory pripravila v spolupráci s primátorom Jozefom Božikom a vedením mestského úradu v stredu 26. septembra 2012 po prvýkrát v Partizánskom tzv. komorový deň.

Jeho cieľom bolo vysvetliť pozvaným účastníkom z radov širokej podnikateľskej verejnosti, čím sa zaoberá a akým spôsobom môže byť pre nich užitočná vo svojom informačnom servise. Počas komorového dňa dostala priestor aj zástupkyňa agentúry Ministerstva hospodárstva SR pre rozvoj investícií a obchodu SARIO, ktorá poukázala na aktivity vedúce k prezentácii nášho regiónu, ktoré by prilákali potenciálnych domácich aj zahraničných investorov. Primátor mesta Jozef Božik v prezentačnom bloku priblížil aktuálne úlohy územnej samosprávy a  permanentný dialóg vedúci s podnikateľskou verejnosťou od začiatku tohto volebného obdobia. Záver prednášok patril zástupcom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom, ktorí predstavili aktuálne sociálne a zamestnanecké programy ako aj  administrativistiku špecializovanej štátnej správy v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.  

Môže sa Vám ešte páčiť...