Klientske oddelenia MsÚ otvorené už aj v sobotu

V rámci rozširovania služieb pre občanov pripravila samospráva od 1. marca 2011 ďalšiu úpravu stránkových hodín na Mestskom úrade (MsÚ) v Partizánskom. Stránkové hodiny pre občanov na MsÚ v Partizánskom, ktoré platia od pondelka 7. februára 2011, zostanú v pondelok, utorok, stredu a v piatok nezmenené. Zmena nastane vo štvrtok, kedy budú pre občanov otvorené len klientske oddelenia – matrika, pokladňa, overovanie, podateľňa a register obyvateľov. Dvere na ostatných oddeleniach mestského úradu zostanú pre verejnosť zatvorené. „V tento jeden deň v týždni budú pracovníci neklientskych oddelení úradu vybavovať svoju administratívnu agendu a vykonávať prácu v teréne, takže štvrtok bude na týchto oddeleniach nestránkový,“ vysvetlila prednostka MsÚ Partizánske Dáša Jakubíková. Základné náležitosti týkajúce sa matriky, registra obyvateľov, zaplatenia daní a poplatkov, overovania listín i podpisov a kopírovanie dokumentov však od marca občania vybavia už aj každú sobotu v nepárnom týždni v čase od 9. do 11. hodiny. Po prvýkrát budú môcť Partizánčania využiť túto možnosť v sobotu 5. marca 2011. „Mnohí obyvatelia nášho mesta sú počas týždňa odcestovaní, pracovne zaneprázdnení alebo pracujú na týždňovkách, čo im nedovoľuje vybaviť si potrebné náležitosti na mestskom úrade. Preto sme sa rozhodli vyjsť im v ústrety a poskytnúť im túto možnosť aj v sobotu,“ zdôraznil primátor Jozef Božik. 

Môže sa Vám ešte páčiť...