Kaštieľ Vodný hrad zvečnili na poštovej známke

Šimonovany, v minulosti samostatná obec a dnešná najstaršia mestská časť Partizánskeho, si v tomto roku pripomína 760. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti bola v piatok 4. septembra 2020 vydaná a inaugurovaná poštová známka s vyobrazením Vodného hradu v Šimonovanoch, jedného z najstarších zachovaných goticko-renesančných kaštieľov na Slovensku.

Poštová známka z emisného radu „Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch“ s nominálnou hodnotou jedno euro vyšla v náklade 240-tisíc kusov. Pre Partizánske je zvečnenie jedného z jej najznámejších historických symbolov na poštovej známke o to vzácnejšie, že Slovenská pošta vydá ročne v priemere len 25 emisií poštových známok. „Príprava jej vydania bola náročná a trvala zhruba dva roky. Dôležité bolo najmä schválenie v námetovej komisii, ale nakoľko je Vodný hrad národnou kultúrnou pamiatkou, podarilo sa nám uspieť,“ zdôraznil Jozef Šiarik, predseda Klubu filatelistov 52 – 40 Partizánske, ktorý vydanie známky inicioval.

Poštová známka s motívom jedného z najstarších dodnes zachovaných gotických vodných hradov, neskôr prestavaným na kaštieľ, vyšla vo forme upraveného tlačového listu s ôsmimi známkami. Súčasne s ňou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 4. septembra 2020 a domicilom mesta Partizánske. Motívom prítlače FDC obálky je erb Šimonovian. Motívom FDC pečiatky je dobové pečatidlo. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC, ako aj rytiny poštovej známky a FDC pečiatky je popredný slovenský grafik a rytec  poštových známok František Horniak. Miestny klub filatelistov si dal zároveň vyhotoviť aj dve príležitostné pečiatky. „Jednu s motívom Vodného hradu a druhu s podobizňou a autentickým podpisom Márie Lujzy Šimoniovej, poslednej dedičky rodu Simonyi. Tento rok si totiž pripomíname 100. výročie jej narodenia,“ priblížil Jozef Šiarik.

Mária Lujza Šimoniová, prezývaná Mia, bola inšpiráciou aj pri inaugurácii poštovej známky, ktorá sa uskutočnila v areáli Vodného hradu v Šimonovanoch. „Mnohí si grófku pamätajú ako silnú fajčiarku, a preto sme poštovú známku pri jej uvádzaní do života posypali tabakom,“ dodal Šiarik. Takto symbolicky uviedli poštovú známku do života aj predseda NR SR Boris Kollár a minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal, ktorí boli v Partizánskom na pracovnom výjazde. „Štandardne sa zúčastňujem otvárania razby tunela, prípadne otvárania úsekov cesty, diaľnic, ale toto je pre mňa také príjemné osvieženie a treba to oceniť,“ uviedol Doležal. Úspech pri inaugurácii zaželal známke aj predseda parlamentu: „Želám známke, aby bola veľakrát nalepená na obálke, pohľadnici a bola poslaná možno taká jednoduchá správa: ľúbim ťa, mám ťa rád, aby tam bol ten sociálny kontakt medzi rodinami, a aby hlavne ľudia odtiaľto z regiónu ju kupovali, posielali, a aby si urobili aj prostredníctvom tejto známky radosť“.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...