K prioritám vo Veľkých Bieliciach patria aj nové chodníky

V rámci jarného seriálu verejných stretnutí primátora Jozefa Božika s obyvateľmi mestských častí dostali v pondelok 20. apríla 2015 priestor na diskusiu Veľkobieličania. Vedeniu mesta adresovali otázky, podnety aj poďakovania.

Predstaveniu plánovaných investičných zámerov mesta v prvom roku nového volebného obdobia predchádzal stručný prehľad posledných realizovaných akcií vo Veľkých Bieliciach. Primátor spomenul dokončenie výmeny okien v materskej škole, vybudovanie nového detského ihriska na Topoľovej ulici a dvoch bezpečných priechodov pre chodcov s deliacim ostrovčekom cez štátnu cestu. Veľkobieličanov zároveň informoval o investičných aktivitách v ich mestskej časti, o ktorých sa diskutuje na poslaneckých workshopoch v súvislosti s návrhom úpravy rozpočtu pre tento rok. Ide o opravu strechy Základnej školy na Ulici športovcov, rekonštrukciu časti Agátovej ulice a renováciu sochy sv. Floriána. V zozname diskutovaných investičných priorít vo Veľkých Bieliciach na celé volebné obdobie figuruje vybudovanie priechodu pre chodcov cez cestu II/579, ako i nových chodníkov v parku, Notárskej záhrade, na Víťaznej a Mostovej ulici. „Toto sú investičné aktivity, ktoré by sme chceli v nasledujúcich štyroch rokoch vo vašej mestskej časti zrealizovať. Všetko však bude závisieť od reálnych finančných možností mesta,“ zdôraznil primátor. 

Aj vo Veľkých Bieliciach sa na predchádzajúcom stretnutí veľa hovorilo o nutnej oprave povrchu štátnej cesty I/64 v intraviláne mesta. Situácia sa však zmenila a úsek cesty od Malých Bielic po križovatku vo Veľkých Bieliciach nedávno dostal nový asfaltový koberec, čo ocenili aj občania. Vedeniu radnice zároveň poďakovali za iniciatívu, ktorú pre dosiahnutie rekonštrukcie cesty vynaložilo. Veľkobieličania boli vďační aj za splnenie väčšiny drobných požiadaviek, medzi ktorými boli orezy drevín, oprava lavičiek v parku či pomoc pri vyčistení okolia kaplnky a následný odvoz odpadu. Neopomenuli však ani prisľúbené, no zatiaľ nezorganizované stretnutie so správcom cintorína. Ako reagoval primátor, požadované stretnutie bude do dvoch týždňov. Vzhľadom na opakujúce sa otázky o začatí výstavby kanalizácie, prizve na stretnutie aj zástupcov vodárenskej spoločnosti.

Viacero nových podnetov sa týkalo úprav drevín v bielickom parku. Plánované sú začiatkom mája. Občania okrem iného požiadali aj o opravu lavičiek pri kaplnke a zabezpečenie kosenia jej okolia minimálne dvakrát za rok. Upozornili aj na opätovné zgrupovanie asociálov na „pustaku“ a vyčíňanie tínedžerov na novovybudovanom detskom ihrisku. Parkovaniu áut na asfaltovom ihrisku za kultúrnym domom navrhli zamedziť napríklad obnovou oplotenia.

    

Môže sa Vám ešte páčiť...