K narodeninovým oslavám mesta patrilo aj odovzdávanie verejných ocenení

Každé mesto je určite hrdé na občanov, ktorí sa svojou prácou a angažovanosťou v rôznych oblastiach podieľajú na jeho rozvoji, zveľaďovaní, alebo napomáhajú spestrovať a spríjemňovať život v ňom. Práve takýmto vzácnym ľuďom tlieskalo vo štvrtok 6. septembra 2018 publikum v Mestskom 3D kine v Partizánskom počas slávnostného mestského zastupiteľstva, na ktorom im boli udelené verejné ocenenia samosprávy. Tohtoročné sviatočné popoludnie sa nieslo v duchu osláv 80. narodenín mesta Partizánske.

„V týchto dňoch oslavujeme 80. výročie založenia nášho mesta, ktoré začalo písať svoju históriu 8. augusta 1938 ako Baťovany. Od prvých výkopových prác až dodnes prešlo veľký kus cesty, rozvíjalo sa, napredovalo, rozrastalo… No nič z tohto by nebolo bez múdrych a pracovitých ľudí. Je mi veľkou cťou, že práve takýmto ľuďom, ktorým záleží na tom, aby mesto rozkvitalo, aby sa v ňom dobre žilo, aby malo dobré meno doma i ďaleko za hranicami, môžem dnes i ja odovzdať ocenenia ako verejný prejav úcty a vďaky za ich prácu,“ povedal v príhovore primátor Partizánskeho Jozef Božik.

Ocenenie Verejné uznanie mesta Partizánske bolo udelené Ing. Vladimírovi Masárovi za celoživotný prínos pri formovaní a rozvoji hospodárskeho života a kreovaní jednej z najdôležitejších inštitúcii – Národnej banky Slovenska ako aj za tvorbu novej meny – Slovenskej koruny, Mgr. Jánovi Hudokovi za dlhoročné publicistické pôsobenie na celoslovenskej úrovni vo verejnoprávnych médiách a popularizáciu športu, Vladimírovi Kunovi, in memoriam, za rozvoj duchovno-pastierskej služby, za záchranu ľudských životov v čase II. svetovej vojny a za výrazne pôsobenie v protifašistickom odboji na Slovensku, MUDr. Pavlovi Gahírovi za významný prínos na rozvoji traumatológie a rozširovaní spektra traumatologických operácií, Mgr. Sergejovi Talárovi, in memoriam, za osobitný a celoživotný prínos k rozvoju kultúry a za reprezentáciu mesta Partizánske doma aj v zahraničí, Ing. Vladimírovi Karáskovi za prínos pri rozvoji a budovaní Závodov 29. augusta ako pokračovateľa bývalých Baťovych závodov, PaedDr. Tiborovi Csollárovi za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti športu, vzdelávania a občianskej angažovanosti, Renáte Andrejovej, DiS.art. za dlhoročný prínos v oblasti kultúrneho, umeleckého a spoločenského života, Ing. Jozefovi Mokrému za dlhoročné odborné vedenie kolektívu pracovníkov Lesného závodu v Partizánskom a za osobný prínos v šírení osvety o ochrane a tvorbe životného prostredia, Márii Kačinovej za dlhoročné úsilie a angažovanosť v oblasti sociálnej pomoci a verejnoprospešných aktivít, MUDr. Jánovi Gašičovi za celoživotný prínos a rozvoj stomatológie na území celej Slovenskej republiky, ako aj v meste Partizánske, Jozefovi Obertovi za úspešnú športovú reprezentáciu mesta Partizánske vo futbale a za rozvoj mládežníckeho futbalu, Elene Gašparíkovej za reprezentáciu mesta Partizánske v hádzanej doma aj v zahraničí a za dlhoročné pôsobenie v celoštátnej lige žien, Jozefovi Hrdlíkovi, in memoriam, za pomoc a maximálne úsilie, ktoré ako zrakovo znevýhodnený vynaložil v práci s ľuďmi s podobným znevýhodnením, Ing. Romanovi Zollerovi za osobný prínos a rozvoj v oblasti ochrany životného prostredia nielen v našom regióne, Mgr. Miroslavovi Kožárikovi, in memoriam, za rozvoj kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu a za prínos v oblasti zamestnanosti v našom regióne, Bc. Jane Šútorovej za dlhoročný obetavý a ľudský prístup v sociálnej a spoločenskej oblasti a Miroslavovi Vlkovi za celoživotnú angažovanosť vo futbale na úrovni mesta Partizánske a Slovenskej republiky a za významný podiel na rozvoji futbalu v rámci Slovenska.

Veľký potlesk publika patril aj štvrtému čestnému občanovi Partizánskeho v jeho doterajšej histórii. Toto najvyššie ocenenie samosprávy si z rúk primátora Jozefa Božika prevzal za celoživotný prínos v oblasti duchovnej a pastierskej činnosti a za rozvoj hodnotovej orientácie občianskej spoločnosti s akcentom kladeným na morálny rozmer života jednotlivca i rodiny v čase spoločenskej i ekonomickej transformácie Mons. ThLic. Vladimír Farkaš, súčasný farár Farnosti Partizánske – mesto.

Udeľovanie verejných ocenení samosprávy má v Partizánskom už osemročnú tradíciu. Tento rok sa však nekonalo ako zvyčajne v novembri, ale v rámci štvordňových narodeninových osláv mesta. Preto nielen oceneným, ale i samotnému Partizánskemu boli adresované gratulácie, ktoré zazneli v kinosále. Prostredníctvom videonahrávky zaželali mestu i jeho obyvateľom všetko najlepšie predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš a predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Za prítomných hostí v auditóriu, medzi ktorými nechýbal ani vnuk Jana Antonína Baťu John Nash s manželkou, sa prihovoril primátor partnerského mesta Svit Miroslav Škavrek, Ten oslávencovi venoval aj originálny darček. „Rozhodli sme sa vám darovať bociana, ktorý má telo z kameňa obmývaného tatranskými vodami a nohy a zobák vytepaný z kovu. Je symbolom jari, no i jesene, ale i symbolom nového života. Ja verím, že Partizánskemu prinesie ďalší rozvoj a veľa úspešných rokov,“ uviedol Miroslav Škvarek.

Súčasťou programu slávnostného zastupiteľstva bolo tiež premietnutie krátkeho dokumentačno-prezentačného filmu, zachytávajúceho osemdesiatročnú históriu mesta od jeho vzniku až po súčasnosť, ako aj prezentácia pamätnej eurobankovky mesta a novej publikácie Baťovany – Partizánske na pohľadniciach. Primátor Partizánskeho zároveň, pri príležitosti 80. výročia vzniku mesta, odovzdal za dlhoročnú občiansku angažovanosť v Klube absolventov Baťovej školy práce v Partizánskom ďakovné listy siedmim baťovcom – Jozefovi Andrisovi, Ľudovítovi Koločánimu, Karolovi Markovi, Anne Polákovej, Soni Múčkovej, Pavlovi Valášíkovi a Júliusovi Michníkovi.

Sviatočné popoludnie zavŕšil koncert žiakov Základnej umeleckej školy Alfréda Radoka vo Valašskom Meziříčí.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...