Júlový kontrolný deň primátora na stavbe Domova a v športových strediskách

 

V utorok 24. júla 2012 sa bol primátor mesta Jozef Božik oboznámiť s aktuálnym stavom rekonštrukčných prác v zariadení sociálnych služieb Domov.  V rámci kontrolného dňa sa bol pozrieť aj v mestskej športovej hale a na zimnom štadióne, kde práce na rekonštrukciách finišujú. 

 

V zariadení sociálnych služieb, ktoré mesto rekonštruuje a modernizuje z prostriedkov Európskej únie, sa stavbári momentálne venujú zatepleniu a omietkam na vonkajšej fasáde hlavnej budovy. Vo vnútri sa robia vysprávky stien a pokračujú práce na elektroinštaláciách, vodoinštaláciách a odvetraní. V prístavbe, ktorá je už prestrešená, sa dokončujú  interiéry kuchyne, jedálne a skladov. Pripravuje sa betónovanie základov a múrov novej vrátnice, ktorému predchádzalo preloženie kanalizácie a vybudovanie novej vodovodnej prípojky. Ako povedal  hlavný stavbyvedúci, práce sprevádzajú menšie problémy, ktoré súvisia s nepresnosťami v projektovej dokumentácii a následnými naviac prácami. „Pre mesto je prioritou kvalitne odvedená robota, v stanovenom termíne, tak, aby neboli ohrozené finančné prostriedky z Európskej únie a termín presťahovania klientov do moderného zariadenia,“ zdôraznil primátor.

Pracovný ruch vládol posledné týždne aj v mestskej športovej hale, v ktorej bola v rámci rekonštrukcie položená nová palubovka, nainštalované moderné regulovateľné osvetlenie a vzduchotechnika, zabezpečujúca kúrenia a odvetranie haly. Súbežne boli na prvom poschodí rekonštruované dve dvojbunkové šatne a sociálne zariadenia so sprchami, ktoré sa momentálne ešte dorábajú. Ako odznelo pri prehliadke mestskej športovej haly, v ktorej už opäť prebiehajú tréningy, zvážiť by sa mala aj možnosť výmeny sklobetónových výplní pri schodištiach. 

V plnom prúde beží aj rekonštrukcia zimného štadióna, na ktorom sú už osadené nové mantinely s ochrannými plexisklami. Nesledovať bude osadenie trestných lavíc a lavíc na striedačkách, ako aj oprava poškodených stien od pukov pod tribúnami. V súčasnosti sa dorábajú šatne s hygienickým zariadením. Na zrekonštruovanom štadióne by sa mal hrať hokejový turnaj žiakov už v prvej polovici augusta. Dovtedy by mali byť nad ľadovou plochou nainštalované aj rozvody na odvlhčenie haly.

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...