Júlový kontrolný deň primátora na stavbách

Stavebné práce pokračujú podľa harmonogramu. Tieto uspokojivé slová zazneli v stredu 3. júla 2013 počas kontrolného dňa primátora mesta Jozefa Božika na všetkých troch aktuálne realizovaných stavbách v meste. Ide o výstavbu Kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach, chodníka na Kúpeľnej ulici v Malých Bieliciach a chodníka na Ulici Fraňa Kráľa.

Od ostatného kontrolného dňa sa badateľne zmenil vzhľad stavby Kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach. „Aj napriek viacerým prerušeniam prác kvôli dažďom sa nám podarilo objekt zastrešiť vo vyhovujúcom termíne. Väzníky sme osadili a momentálne so strechou finišujeme. Pokračujeme vymurovkami hygienických zariadení a nasledovať budú inžinierske siete na vodu, elektriku, plyn a kúrenie,“ vysvetlil Jozef Jarošinec, riaditeľ Technických služieb mesta Partizánske, ktoré sú realizátorom stavby. Harmonogram stavebných prác, ktoré sa začali vo februári tohto roka, už niekoľkokrát narušili výkyvy počasia. „Tým, že je už stavba zastrešenená, dokážeme  menšie časové sklzy dohnať  a garantovať tak decembrový termín dokončenia výstavby kultúrneho domu,“ dodal Jarošinec.

Malobieličanci, ale i návštevníci kúpeľov a letiska by sa mali podľa plánu prejsť po novovybudovanom chodníku so zámkovou dlažbou na Kúpeľnej ulici už na prelome júla a augusta. „K dnešnému dňu bola zrealizovaná dažďová kanalizácia po celej dĺžke Kúpeľnej ulice, všetky zemné práce aj podklady pod chodník. Momentálne už máme zhruba do polovice chodníka uložené aj obrubníky. Urobíme všetko preto, aby bola výstavba chodníka v dĺžke cca 570 metrov do konca júla určite dokončená,“ uviedol stavbyvedúci Juraj Banás z dodávateľskej firmy.

Z hľadiska zvýšenia bezpečnosti chodcov a vodičov je pre mesto nemenej dôležitá i výstavba chodníka na Ulici F. Kráľa. Momentálne je zo všetkých troch stavieb v najrozpracovanejšej fáze a podľa aktuálneho stavu prác by mal byť chodník odovzdaný do užívania už koncom júla. „Investičné aktivity v meste prebiehajú v zmysle schváleného harmonogramu a budem veľmi rád, keď o niekoľko týždňov budú môcť občania a návštevníci mesta chodiť po nových, doteraz neexistujúcich chodníkoch,“ povedal primátor na margo výstavby nových chodníkov.

Môže sa Vám ešte páčiť...