Jesenné kolo stretnutí s občanmi odštartoval primátor v Návojovciach

Po druhýkrát v tomto roku majú obyvatelia každej z deviatich mestských častí v Partizánskom príležitosť otvorene diskutovať s primátorom Jozefom Božikom o aktuálnom dianí a problémoch v meste na verejných stretnutiach. Prvé z tohtoročnej jesennej série sa uskutočnilo v pondelok 6. októbra 2014 v Návojovciach.  

Verejné stretnutie Návojovčanov s vedením mesta bolo nielen posledné v tomto roku, ale aj v tomto volebnom období. V úvodnom slove preto primátor v krátkosti zhrnul zmeny, rozvoj a aktivity v Partizánskom za uplynulé štyri roky. Ako zdôraznil, mesto sa snažilo počúvať občanov, riešiť problémy a investovať do rozvoja v každej jednej mestskej časti. V Návojovciach sa zameralo najmä na riešenie problémov obyvateľov s odtokom povrchových vôd po prívalových dažďoch a s vysokou spodnou vodou. Pre zlepšenie tejto situácie iniciovalo viaceré rokovania s kompetentnými orgánmi a inštitúciami, začalo tiež s pravidelným kosením a čistením odvodňovacích kanálov. V rámci projektu protipovodňových opatrení v Návojovciach sa v júni tohto roka podarilo mestu vybudovať z vlastných zdrojov suchý záchytný polder s krytým odvodňovacím kanálom v hodnote viac ako 60-tisíc €, ktorý by mal eliminovať riziko záplav. V najmenšej mestskej časti sa však investovalo okrem iného aj do rekonštrukcie a vybavenia kultúrneho domu, interiérovej a exteriérovej revitalizácie šatní miestneho futbalového klubu aj futbalového ihriska, či do nového autobusového prístrešku na zastávke.

Voľnej diskusii predchádzala bilancia plnenia necelej desiatky požiadaviek, ktoré občania predostreli na jarnom stretnutí. V tomto smere boli zabezpečené požadované opílenia a odstránenia drevín, vyčistenie kanála na Potočnej ulici ako aj zmapované a opravené výtlky. Návojovčania boli tiež informovaní o priebežnom hodnotení pilotného projektu na podporu domáceho kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý mesto spustilo v tejto mestskej časti v máji. Jeho cieľom je znížiť celkové množstvo komunálneho odpadu v zberných nádobách, s perspektívou zníženia frekvencie ich vývozu. Ako vysvetlila poverená vedúca referátu životného prostredia a dopravy MsÚ Andrea Bencelová, prechod na nový systém nakladania s odpadmi si vyžaduje čas, takže o úspešnosti či neúspešnosti možno hovoriť až po jeho ukončení, t.j. po roku. Už dnes však možno hovoriť o čiastočných pozitívnych výsledkoch.   

Najviac pripomienok Návojovčanov zaznelo tentokrát v súvislosti s hlavnou cestou, ktorá patrí pod správu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Občanov trápi zlý technický stav jej  povrchu a nedostatočné odvodnenie cesty, ktoré spôsobujú stekanie vody do priľahlých dvorov. Privítali by tiež obmedzenie prejazdu kamiónovej dopravy a zníženie rýchlosti cez obec na 40 km/h. Reč však bola aj o jedinom priechode pre chodcov v Návojovciach, ktorý bol na podnet dopravného inšpektorátu tento rok zrušený. Vybudovanie nového priechodu je pre Návojovčanov aktuálnou prioritou. “Mesto si uvedomuje dôležitosť tohto priechodu a má ho zaradený v predbežnom pláne investičných priorít v budúcom roku. Dnes vám však nemôžem nič záväzne sľúbiť, nakoľko o rozpočte v oblasti priorít obdobného charakteru rozhodne novozvolené zastupiteľstvo a nové vedenie mesta,“ dodal v závere stretnutia primátor.

   

Môže sa Vám ešte páčiť...