Investičný rozvoj neobišiel ani Šimonovany, rekonštruovať sa bude aj Vodný hrad

Posledné verejné stretnutia primátora Jozefa Božika  s občanmi  v tomto volebnom období sa nesú v duchu bilancovania, ktoré sa týka plnenia priebežných požiadaviek aj vytýčených investičných priorít obyvateľov jednotlivých mestských častí. Tak tomu bolo i v pondelok 20. októbra 2014 v Šimonovanoch.

Za ostatné štyri roky bola na stretnutiach primátora v Šimonovanoch  najdiskutovanejšou témou bývalá Materská škola na Bezručovej ulici. Po spoločnej dohode s miestnymi obyvateľmi, ktorej predchádzali viaceré diskusie a stanovenie podmienok o budúcom využití objektu, sa minulý rok podarilo mestu dlhodobo chátrajúcu nehnuteľnosť odpredať za 125-tisíc €. Na mieste niekdajšieho areálu materskej školy dnes vyrastá 18 rodinných domov v dvojradovej zástavbe. Tak ako bolo prisľúbené, zisk z predaja objektu je viazaný výlučne na realizáciu priorít, ktoré navrhol Výbor mestskej časti Šimonovany. Prevažná časť z tejto sumy je vyhradená na ďalšiu etapu rekonštrukcie budovy so sídlom pošty. Začne sa už o niekoľko dní a bude zahŕňať renováciu prízemia, vonkajšej fasády a úpravu okolia. Ďalšia časť prostriedkov bola použitá na rekonštrukciu šatní a hygienických zariadení miestneho futbalového klubu. Zvyšné financie pôjdu na vypracovanie štúdie realizovateľnosti a projektovú dokumentácia na rekonštrukciu rozbitej Pekárenskej ulice, o ktorú, rovnako aj ako aj v prípade Tehelnej ulice, občania pravidelne žiadajú na stretnutiach. Mesto momentálne nemá na rekonštrukciu dostatok prostriedkov, vypracovanie dokumentácie dáva však podľa primátora predpoklad na jej realizáciu v nasledujúcich rokoch. V najstaršej časti mesta sa okrem iného investovalo aj do rekonštrukcie spoločenských priestorov nad poštou, rozšírenia verejného osvetlenia na Cintorínskej ulici a výmeny autobusového prístrešku. Do konca roka sa medzi zrealizované projekty zaradia aj dva nové osvetlené priechody pre chodcov na štátnej ceste 1/64, pri predajni kobercov a pri bývalej požiarnej stanici. Tento rok sa mesto uchádzalo aj o získanie prostriedkov z Regionálneho operačného programu na rekonštrukciu kaštieľa Vodný hrad. A bolo úspešné. Revitalizácia kultúrnej pamiatky vo výške viac ako 940-tisíc € by sa mala realizovať na budúci rok. Projekt spolufinancovaný mestom počíta s rekonštrukciou interiérov i vonkajšieho areálu kaštieľa.

Mesto sa postupne snažilo riešiť a napĺňať aj požiadavky Šimonovancov z jarného stretnutia. V tomto smere zabezpečilo opravy poškodených cestných vpustí, opílenie drevín, vybudovanie odvodňovacieho žľabu na ceste k starému smetisku, opakované odstránenie nahromadeného neporiadku pod cintorínom i opravu nebezpečných výtlkov. V diskusii bolo vznesených opäť viacero kritických pripomienok na adresu investora domovej výstavby na Bezručovej ulici. Robotníci pracujú do neskorých večerných hodín a stavebný ruch neutícha ani počas víkendov či sviatkov. Obyvateľom najmä okolitých domov však ešte viac komplikuje život obmedzovanie dopravy nákladnými autami, ako aj nedostatočné čistenie ulice a veľká prašnosť stavebných mechanizmov. Situáciu by podľa návrhu občanov mohlo zlepšiť mokré čistenie komunikácie a plachty na oplotení staveniska. Primátor tiež požiada Spoločný stavebný úrad v Partizánskom, aby preveril plnenie povinností investora, ktoré mu vyplývajú zo stavebného zákona a stavebného rozhodnutia. Na základe ďalších podnetov dá mesto okrem iného prekontrolovať bezpečnosť prvkov na detskom ihrisku, prehodnotí súčasný systém zberu zeleného odpadu zo záhrad pre budúci rok a osadí dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Tajovského a Šimonovianska. 

Môže sa Vám ešte páčiť...