Investičné akcie mesta na Šípku pomaly finišujú

Vo štvrtok 17. mája 2012 sa po necelom mesiaci uskutočnil ďalší kontrolný deň primátora mesta Jozefa Božika, v rámci ktorého si bol pozrieť aktuálny stav prác na rozšírení cintorína na Šípku a na rozšírení Malinovského ulice o zastavovací pruh.  

Už počas aprílového kontrolného dňa primátora na cintoríne avizovala realizačná spoločnosť dokončenie prác na jeho rozšírení s niekoľkomesačným predstihom, vrátane naviac prác, ktoré sa realizujú práve v týchto dňoch. Ide o predĺženie nového kolmého zjazdného chodníka o štyridsať metrov a predĺženie nového vodorovného zjazdného chodníka s drenážou o dvadsať metrov. Obe predĺžené časti chodníkov budú základom pre ďalšie rozšírenie cintorína v budúcnosti. Po ich dobudovaní sa bude pracovať na dokončení časti vodorovného zjazdného chodníka pri lese, ktoré nebolo možné kvôli zabezpečeniu prístupu ťažkých machanizmov do ďalších častí cintorína. Momentálne sa v rozšírenej časti cintorína pracuje aj na dobudovávaní vodovodných vetví a prístupových chodníkov k hrobovým miestam so štrkovým povrchom, ktoré vedú z hlavných zjazdných chodníkov až ku existujúcim chodníkom v nižšej časti cintorína. Podľa hlavného stavbyvedúceho realizačnej spoločnosti by malo byť rozšírenie cintorína dokončené do 15. júna. Následne sa bude ešte budovať oplotenie po západnej strane cintorína, od vstupnej brány až po les.

Rozšírenie hornej časti cintorína na Šípku by malo zabezpečiť dostatočnú kapacitu hrobových miest na najbližších približne 20 rokov. Okrem tohto bol rozšírený aj urnový háj, v ktorom pribudlo 80 nových urnových miest.

Okrem rozšírenia cintorína sú v plnom prúde aj práce na rozšírení Malinovského ulice o zastavovací pruh minimálne pre 39 vozidiel, ktoré by mali byť ukončené do konca mája.

Môže sa Vám ešte páčiť...