Iniciatívu mladých treba podporovať

 

Stredajšie dopoludnie 15. februára 2011 venoval primátor Jozef Božik stretnutiam s mladými ľuďmi. S členmi Parlamentu mladých mesta Partizánske a mládežníckej skupiny Slovenského Červeného kríža v Partizánskom sa rozprával o rozvoji mesta aj mládežníckych aktivitách.

Na prvom stretnutí mu členovia mládežníckeho parlamentu predstavili svoje zámery k oživeniu činnosti a tiež svojich hostí – členov Detského  a mládežníckeho parlamentu mesta Handlová. Tí si vymenili skúsenosti zo svojej práce s mladými ľuďmi aj na besede v Informačnom centre mladých. Primátor podporil ich iniciatívu vybudovať na sídlisku Šípok v meste viacúčelovú prekážkovú dráhu,  zapojenie mladých do projektu Zdravé mesto a pomoc prisľúbil aj v hľadaní vhodných priestorov na rozšírenie tanečných kurzov. V závere stretnutia sa členovia mládežníckeho parlamentu dohodli, že sa budú s primátorom pravidelne stretávať každú  poslednú stredu v mesiaci.

Na druhom stretnutí sa primátor stretol so žiakmi základných škôl z 15-člennej mládežníckej skupiny Slovenského Červeného kríža v Partizánskom. Na stretnutí sa dohodli, že najaktívnejší žiaci – zdravotníci, rozšíria rady členov detského a mládežníckeho parlamentu, ktorý by mal vzniknúť do konca tohto roku.

Môže sa Vám ešte páčiť...