Gynekologicko-pôrodnícke a detské oddelenie pokračujú v nezmenenej štruktúre

Informácie o tom, že v nemocnici v Partizánskom definitívne zaniká gynekologicko-pôrodnícke a detské oddelenie nie sú pravdivé. Primátor mesta Jozef Božik to zdôraznil v utorok 16. augusta 2011 aj na pracovnej porade so zamestnancami nemocnice, na ktorej bol prítomní aj zástupcovia akciovej spoločnosti Svet zdravia – generálny riaditeľ Norbert Schellong a predseda predstavenstva Peter Vaško.

Ako na porade informoval primátor, akciová spoločnosť Svet zdravia ako nový strategický partner, oficiálne vstupuje do nemocnice k 1. septembru 2011, kedy zástupcovia spoločnosti vstúpia aj do správnej rady nemocnice. Po tomto prvom kroku bude nasledovať fúzia dvoch neziskových organizácií. „Dôležitou skutočnosťou, ktorú by som chcel zdôrazniť, je, že gynekologicko-pôrodnícke a detské oddelenie pracujú ďalej, v nezmenenej podobe a sú pripravené poskytovať všetkým pacientom zo širokého okolia adekvátnu zdravotnú starostlivosť,“ povedal primátor, ktorý tak zároveň reagoval na šíriace sa dezinformácie o definitívnom zrušení týchto oddelení. Potvrdili to aj zástupcovia spoločnosti Svet zdravia, ktorí sa zároveň zaviazali, že nový strategický partner nemocnice sa ju bude snažiť nielen stabilizovať, ale ju aj rozvíjať ako po stránke personálnej, tak i ekonomicko-manažérskej.

Môže sa Vám ešte páčiť...