Greenpeace odmieta prekládku rieky Nitra

Ortuť, kadmium, zinok a ďalšie toxické látky. Rieka Nitra je dlhodobo jedným z najviac znečistených tokov na Slovensku. Preto sa organizácia Greenpeace Slovensko zapojila do európskej kampane Big Jump. Chce tak znova upozorniť na nedostatočnú ochranu rieky Nitra a jej znečistenie, ktoré vyplýva z jej vlastných meraní aj vedeckých štúdií.

Prítomnosti toxických látok v rieke Nitre sa Greenpeace venuje dlhodobo. V decembri minulého roku organizácia porovnávala kvalitu vody na štyroch miestach. V priebehu troch dní testovala 18-kilometrový úsek toku medzi Novákmi a Partizánskym. „Na troch miestach zo štyroch sme zaznamenali prekročené koncentrácie ortuti, a to po celú dobu troch odberových dní. Objavili sme tiež vysoké koncentrácie arzénu a nebezpečných halogénových organických látok,” vymenúva riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková. Napriek žalostnému stavu rieky spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza chcela opäť premiestniť jej koryto, aby urobila miesto pre 12. ťažobný úsek. Preloženie koryta však nielenže neschválili krajskí poslanci, ale podľa organizácie Greenpeace nie je ani v súlade s európskou legislatívou. „Sme veľmi znepokojení kontamináciou rieky Nitry. Otvorenie 12. ťažobného poľa a prekládka rieky by predstavovali hrozbu pre región, ktorý už aj tak dlhodobo čelí znečisteniu. Už pred desiatimi rokmi museli kvôli baniam koryto prekladať. Doteraz nevieme, aký vplyv to bude mať na región, životné prostredie a najmä zdravie obyvateľstva hornej Nitry. Chce banská spoločnosť naozaj takto hazardovať s regiónom a jeho obyvateľstvom?” pýta sa riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková. Podľa Vodného plánu Slovenska sú bane jedným z najvýznamnejších znečisťovateľov rieky Nitry. Spoločnosť však aj napriek tomu žiadala o opätovnú prekládku rieky, čo by predstavovalo výrazný zásah do jej stavu. Prekládka koryta je aj proti Rámcovej smernici o vode. Podľa nej má Slovensko povinnosť zabrániť povoleniu akejkoľvek aktivity, ktorá by mohla zhoršiť stav rieky Nitry.

Aktivistky Greenpeace Slovensko aj z tohto dôvodu v nedeľu 8. júla skočili v špeciálnej ochrannej výstroji do rieky. S transparentom „Viete, čo pláva v Nitre?” chceli v rámci kampane Big Jump upozorniť na dlhodobé znečistenie a nedostatočnú ochranu rieky Nitry. Opierajú sa o fakty z vedeckej štúdie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Tá uvádza, že rieka Nitra je silne až veľmi silne znečistená v dôsledku priemyselnej činnosti. Zo štúdie vyplýva, že brehové sedimenty rieky Nitry sú znečistené ťažkými kovmi, konkrétne ortuťou, kadmiom a zinkom. Na znečistenie rieky upozorňuje aj vedecký tím, ktorý v rokoch 2015 a 2016 sledoval množstvo ťažkých kovov vo svalovine vybraných rýb. Výsledky ukázali vysoké hodnoty ortuti, kadmia a olova vo svalovine jalca hlavatého. Hneď dve európske smernice hovoria, že takéto ryby by sa nemali vôbec konzumovať.

(TS Greenpeace Slovensko, upr.)

Môže sa Vám ešte páčiť...