Greenpeace má výsledky posledných analýz kvality vody v rieky Nitra

Špecialisti mimovládnej organizácie Greenpeace ešte na konci novembra 2017 prišli do Partizánskeho, aby odobrali vzorky vody z rieky Nitry a skontrolovali jej kvalitu. Vo štvrtok 25. januára 2018 zverejnili oficiálne výsledky, ktoré pre obyvateľov regiónu nie sú vôbec potešujúce. Najväčší problém predstavujú zvýšené hodnoty ortuti a nebezpečných prchavých látok.

Na opakovaných meraniach kvality vody sa radnica dohodla s environmentalistami ešte v lete minulého roka. Už vtedy totiž Greenpeace upozorňoval na výskyt širokého spektra organických a halogénových zlúčenín v rieke, ako aj na prekročenie limitov benzénu a ortuti. Vyššie koncentrácie týchto látok boli zaznamenané aj v mäse rýb, na čo upozornili rybári z mestských organizácií v Partizánskom a v Prievidzi. „Na zaťaženie rieky Nitry ortuťou upozorňujeme už roky. Tentokrát sme sa sústredili na porovnanie kvality vôd v rieke nad a pod výpustom chemickej firmy Fortischem v Novákoch. V mieste nad výpustom sme nezistili žiadne prekročenie limitov ortuti a ani iných sledovaných látok. Zato na všetkých troch odberných miestach pod závodom sme zaznamenali nadlimitné koncentrácie ortuti, a to kontinuálne počas všetkých troch odberových dní,“ konštatovala riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.

Podľa nariadenia vlády z roku 2010 je najvyššia prípustná koncentrácia ortuti v povrchových vodách 0,07 μg/l. Na troch miestach pod výpustom odpadových vôd firmy Fortischem, konkrétne v Novákoch, Zemianskych Kostoľanoch a v Partizánskom, však koncentrácie ortuti vo vode dosahovali hodnoty od 6,07 μg/l do 1,01 μg/l. Ortuť pritom patrí medzi ťažké kovy, ktoré sú škodlivé pre živé organizmy i v tom najmenšom množstve. Riaditeľka Greenpeace Slovensko v tejto súvislosti upozornila aj na ďalšie nebezpečné látky nájdené vo vzorkách odobraných pod výpustom firmy Fortischem v Novákoch. Tie opäť obsahovali vysoké množstvá halogénových organických látok, ako napríklad karcinogénny vinylchlorid či chloroform, ktorý je toxický pri vdýchnutí, nebezpečný pri požití a predpokladá sa aj jeho negatívny účinok na rozmnožovaciu sústavu.

Vzorky vôd z rieky Nitry odoberali zamestnanci organizácie Greenpeace vlani počas troch dní, a to 27. a 29. novembra, ako aj 1. decembra. O pár dní neskôr, 10. decembra, spoločnosť Fortischem v Novákoch ukončila výrobu chemických produktov prostredníctvom starej ortuťovej elektrolýzy. Stalo sa tak v súlade so zákonom a uloženými opatreniami. „Samotné zastavenie ortuťovej elektrolýzy prebehlo protokolárne pod dohľadom nezávislej odborne spôsobilej osoby a za účasti notára. Oznámenie o skončení výroby bolo spolu s návrhom na vykonanie kontroly doručené Slovenskej inšpekcii životného prostredia 11. decembra 2017. Spoločnosť Fortischem tým dodržala Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/852 o ortuti, ktoré zakazuje používanie ortuti pri výrobe chlóru a hydroxidov elektrolýzou soľného roztoku. V najbližších dňoch plánujeme začiatok skúšobnej prevádzky na novej, bezortuťovej membránovej elektrolýze,“ povedala hovorkyňa nováckej chemičky Anna Vojteková.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...