Galéria ocenených osobností mesta sa opäť rozrástla

V Partizánskom zanechali pečať originality, boli prínosom pre jeho rozvoj, ovplyvnili jeho spoločenský, kultúrny a športový život, svojou činorodou prácou ho úspešne reprezentovali doma i v zahraničí. Nejednu z týchto zásluh možno pripísať trinástim osobnostiam, ktorým bolo v utorok 15. novembra 2016 na slávnostnom mestskom zastupiteľstve udelené Verejné uznanie mesta Partizánske. Jedno z najvyšších ocenení samosprávy si laureáti prevzali z rúk primátora Jozefa Božika za potlesku publika v Mestskom panoramatickom 3D kine v Partizánskom.

Verejné uznanie mesta Partizánske bolo udelené:

Eve Nahálkovej za dlhoročnú aktívnu prácu v mimovládnych organizáciách

Emilovi Farbiakovi za dlhoročný prínos v oblasti kultúrneho, umeleckého, duchovného a spoločenského života

Mgr. Petrovi Múčkovi za osobitný spoločenský prínos a angažovanosť v oblasti histórie a kultúry nášho mesta a regiónu

Mgr. Márii Velšicovej za dlhoročný prínos v oblasti kultúrneho, umeleckého a spoločenského života

Ing. Danielovi Kollárovi, PhD. za transformáciu a aplikovanie inovatívnych metód v bankovníctve

Ing. Antonovi Podmaníkovi, in memoriam, za zásluhu o rozvoj mesta v oblasti výstavby

Alici Šuhajdovej, in memoriam, za dlhoročnú a obetavú prácu v školských službách a mimovládnych organizáciách

Jozefovi Beňovi za prínos pri rozvoji nových inovatívnych služieb v našom meste a regióne

Ing. Jane Steenbergen Kajabovej za inovatívne metódy a zviditeľnenie Slovenska v oblasti ekológie a životného prostredia v medzinárodnom meradle

MUDr. Karolovi Tomanovi za dlhoročný obetavý a ľudský prístup v oblasti zdravotníctva

Ivanovi Lazarčíkovi za dlhoročný prínos a obetavý prístup v sociálnej oblasti

Márii Končekovej za športovú a trénerskú reprezentáciu mesta Partizánske, Slovenska a Československa v hádzanej

Mgr. Zuzane Sládečkovej za dlhoročný prínos v oblasti kultúrneho, umeleckého, duchovného a spoločenského života

Môže sa Vám ešte páčiť...