Funkcionári športových klubov ocenili podporu mesta

Slová pochvaly, no i kritiky odzneli na spoločnom stretnutí primátora mesta Jozefa Božika s funkcionármi športových klubov mesta Partizánske, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 5. novembra 2012 na pôde mestského úradu.

„Budúci rok bude veľmi ťažký. Situácia je naozaj vážna. Zdôrazňujem to preto, aby ste vedeli, s čím môžete počítať…“  povedal primátor na úvod odpočtu tohtoročných činností mesta uskutočnených v oblasti športu, medzi ktorými zdôraznil predovšetkým zveľadenie troch najväčších športových stredísk v meste.  Ústretový prístup samosprávy k športu vyzdvihol v diskusii  predseda komisie športu MsZ Vladimír Karásek.  Za ostatný rok sa skvalitnili športoviská a vyjadril presvedčenie, že sa táto investícia vráti nielen v podobe športových úspechov, ale aj vo zvýšenej aktivite detí. Poslanec Juraj Krasula upozornil na tlak ostatnej (nešportovej) verejnosti, ktorá hovorí „o veľkých peniazoch pre šport“, napriek tomu komisia športu si dokáže obhájiť aspoň tú sumu, ktorá bola v tomto roku. Okrem iného upozornil na zlý stav školských telocviční a ihrísk a vyjadril myšlienku, že mesto by nemalo dotovať klub viac ako 50 %-ami z celkových nákladov na činnosť. Prezident hokejového klubu Július Grznár označil sezónu ako úspešnú, v súčasnosti majú vyše dvesto detí, a hovoril o dvojnásobných nákladoch na mládežnícke družstvá, ktoré postúpili do vyšších súťaží. „Nechceme len pýtať, dokážeme si nájsť prostriedky cez sponzorov. Dotácia mesta na činnosť klubu predstavuje len 20 percent z celkových nákladov…“ povedal Grznár, ktorému sčasti oponoval primátor, zdôrazňujúc nezapočítané náklady na prevádzku zimného štadióna, ktoré idú z rozpočtu mesta.  

V diskusii opäť zaznela požiadavka objektivity v súvislosti dotovania jednotlivých druhov športu. Prezident basketbalového klubu Rudolf Trčo položil otázku, prečo niektoré kluby majú športoviská zadarmo, iní športovci si za telocvične alebo iné objekty musia platiť nájom aj energie, platia aj za majstrovské zápasy. „Nejde ani tak o peniaze, ako o princíp…“ zdôraznil Trčo a zároveň upozornil na zlý stav telocvične na ZŠ Malinovského, ktorá jediná spĺňa požiadavky pre basketbal. Primátor potvrdil finančné problémy najmä v tejto škole, kde je  málo žiakov, a zároveň prisľúbil, že nedovolí, aby čo len jedna základná škola zanikla. A platenie nájmu by malo byť jednou z foriem pomoci škole. V tejto súvislosti Juraj Krasula vyslovil myšlienku, či „by sa do priestorov ZŠ na Malinovského nemohlo presťahovať detašované pracovisko vysokej školy z priestorov zaniknutej prvej ZŠ, ktoré mesto dotuje“.

Do diskusie sa prihlásil aj Ján Ďureje, prezident Futbalového klubu Tempo, ktorý má 11 družstiev, najviac detských. Hovoril o prekvapivom odhalení kontroly hospodárenia v prechádzajúcom období, kým ešte nebol vo funkcii, o snahe zmeniť klímu v klube, o futbale ako najmasovejšom športe, ktorý mnohonásobne počtom hráčov prevyšuje ostatné športy aj v Partizánskom, atď. Na margo šetrenia peňazí na všetkých frontoch navrhol vedeniu mesta, aby si futbalový klub zabezpečoval prevádzku štadióna a ihrísk svojimi silami namiesto TSM. Primátor po dvojhodinovej diskusii konštatoval, že stretnutie so športovcami bolo omnoho pokojnejšie a harmonickejšie ako pred rokom. Funkcionárom a trénerom sa zároveň poďakoval za prácu, ktorú vykonávajú na úkor vlastného voľna a najmä pre mládež. “Takúto podporu sme v živote nemali a to nás posúva vpred. Za hokejistov chcem naozaj úprimne poďakovať,“  povedal Július Grznár na záver. Súhlas s jeho slovami potvrdilo aj ostatných dvadsať funkcionárov záverečným potleskom.

(Tempo, upr.)

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...