Dve základné školy majú nových riaditeľov

Primátor mesta Jozef Božik v piatok 29. januára 2015 slávnostne uviedol do funkcie nových riaditeľov dvoch základných škôl v Partizánskom. Novým riaditeľom Základnej školy s materskou školou Veľká okružná je Juraj Guniš, ktorý vo funkcii vystriedal Janu Beňuškovú. Nové vedenie má aj Základná škola vo Veľkých Bieliciach, kde po Adriane Minaroviechovej prevzala post riaditeľky školy Eva Gvotová. Bývalým riaditeľkách primátor pri tejto príležitosti poďakoval za doterajšiu prácu i korektnú vzájomnú spoluprácu a ich nástupcom zaželal veľa úspechov v náročnej funkcii.

Môže sa Vám ešte páčiť...