Druhým partnerom mesta bude český Benešov

Po meste Valašské Meziříčí by sa druhým partnerským mestom Partizánskeho mal stať stredočeský Benešov. Informoval o tom primátor Jozef Božik,  ktorý mesto pri Prahe navštívil začiatkom júna, aby uviedol cestu spolupráce. Partnerstvo by malo byť ešte tento rok spečatené ratifikáciou medzi oboma mestami.

Starosta Benešova Petr Hostek a primátor Partizánskeho Jozef  Božik sa dohodli aj na podpise Memoranda Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti. Jej založenie v minulom roku malo nadviazať na odkaz  spolupráce medzi oboma národmi. „Výsledkom sú viaceré projekty financované fondom mikroprojektov. Príkladom sú Mestské  múzeum, malá prezentačná publikácia, ako aj pripravovaný Európsky dom hier. Zároveň iniciatíva pod názvom Česko-Slovenský deň bude mať tento  rok svoje druhé pokračovanie,“ doplnil primátor. Projekt experimentálneho vyučovania, v rámci ktorého šiestaci základných škôl zo Slovenska i Česka podnikajú výmenné pobyty a osvojujú si druhý jazyk a kultúru, ponúkol prvý muž mesta Partizánske aj deťom v Benešove.
(Tempo)  

Môže sa Vám ešte páčiť...