Dôležitosť vody pripomenul Partizánčanom prezentačný deň

Pitná voda z vodovodu nie je samozrejmosť a treba si ju vážiť. Na túto skutočnosť upriamil pozornosť verejnosti prezentačný deň, ktorý v piatok 20. marca 2015 pripravila na Námestí SNP v Partizánskom Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS), a.s., odštepný závod Topoľčany v spolupráci s Mestom Partizánske k Svetovému dňu vody.   

Posolstvom Svetového dňa vody, ktorým je 22. marec, je pripomínať si dôležitosť a nenahraditeľnosť vody pre život na Zemi a viesť ľudí k jej ochrane. V tomto duchu sa niesol aj piatkový prezentačný deň. „Touto aktivitou chceme tiež priblížiť žiakom a širokej verejnosti v Partizánskom prácu vodárenských pracovníkov, aby si uvedomili, že o vodu, ktorú pustia z vodovodného kohútika, ktorá je čistá a nezávadná, sa stará tím pracovníkov,“ uviedol na margo tematického dopoludnia technický pracovník odštepného závodu ZsVS v Topoľčanoch Michal Bohát. Škôlkarov a školákov najviac zaujali ukážky opravy vodovodného potrubia a čistenia kanalizácie, ich pozornosť pútali i pracovné mechanizmy a cisterna na núdzové zásobovanie pitnou vodou. Veľký záujem zo strany verejnosti zaznamenala aj ponuka bezplatnej analýzy vzoriek pitnej vody z domových studní. Pracovníci vodárenskej spoločnosti prevzali až 100 vzoriek, ktoré budú v laboratóriách v Topoľčanoch testovať na prítomnosť dusičnanov, pH a tvrdosť. Súčasťou prezentačného dňa bolo tiež vyhlásenie a ocenenie víťazov výtvarnej súťaže žiakov základných škôl v meste na tému Pijem vodu z vodovodu.

ZsVS organizuje prezentačné dni pri príležitosti Svetového dňa vody striedavo v Topoľčanoch, Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom. „Chcem sa poďakovať zamestnancom topoľčianskeho odštepného závodu vodárenskej spoločnosti za to, že nás po troch rokoch opäť oslovili, aby sme spolu pripravili túto peknú akciu. Zároveň chcem pripomenúť ďalšiu významnú aktivitu, ktorú ZsVS v tomto roku začne realizovať. Je ňou projekt Sever, ktorý bude znamenať odkanalizovanie Veľkých a Malých Bielic,“ zdôraznil primátor mesta Jozef Božik. 

Môže sa Vám ešte páčiť...