Dobrovoľníci upratovali Partizánske

Mesto Partizánske sa zapojilo do medzinárodnej iniciatívy Svetový čistiaci deň (19.9.2020), ktorej cieľom je vyčistiť naše okolie, naše Slovensko a našu planétu. V rámci aktivity Upracme Partizánske (od 21. do 25. septembra) čistili od odpadkov verejné priestranstvá dobrovoľníci zo základných a stredných škôl, športových klubov, spoločenských organizácií a združení, ako aj skupinky občanov v jednotlivých mestských častiach. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k čistejšiemu mestu Partizánske.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...