Do súťaže Európa v škole zaslali žiaci viac ako 250 prác

Vo výstavnej sieni Domu kultúry v Partizánskom  v utorok 5. marca 2012 slávnostne vyhodnotili okresné kolo 60. ročníka  súťaže výtvarných a literárnych prác Európa v škole, do ktorého sa zapojili žiaci základných, umeleckých a špeciálnych škôl. Do súťaže zaslali 73 literárnych, 171 výtvarných a 12 multimediálnych prác. Nádejní výtvarníci a literáti si prevzali ocenenia z rúk primátora mesta Jozefa Božika a prednostky MsÚ Dáši Jakubíkovej.     

  

Môže sa Vám ešte páčiť...