Do májového čistenia mesta za zapojili deti aj dôchodcovia

Do májového čistenia mesta, ktoré prebiehalo v sobotu 7. mája 2011, sa zapojili obyvatelia všetkých vekových kategórií. Primátor mesta Jozef Božik sa počas upratovania od 9. do 11.30 hodiny prostredníctvom mestského rozhlasu prihováral brigádnikom, robil rozhovory s organizátormi brigád z jednotlivých mestských častí a púšťal pesničky.

Brigádnici v mestskej časti Centrum pod vedením poslanca Juraja Krasulu čistili park od výškovej budovy na Námestí SNP smerom ku kostolu. Obyvatelia Veľkých Bielic, ktorých koordinoval poslanec Miroslav Kohút, vyčistili miestnu časť Hôrka a okolie svojich domov už v piatok podvečer a v sobotu pokračovali vyzbieraním konárov v miestnom parku a upratovaním areálu cintorína v okolí kostola. Nezaháľali však ani Malobieličania a Návojovčania, ktorí tiež upratovali  okolie svojich domov. Ako povedal počas soboty v mestskom rozhlase poslanec Jaroslav Tkáč, Šimonovanci sa zamerali na  čistenie vnútorných priestorov pošty po maľovaní a upravovanie priestoru pred poštou, pri cintoríne a železničnej zastávke.

Poslanec Jiří Foks usmerňoval prácu na Luhoch, kde brigádnici čistili okolie obytných blokov, park pred domom služieb a pri kine. Hoci obyvatelia Šípku v rámci brigády upratovali sídlisko už pred týždňom, skupinka dobrovoľníkov pod vedením Kataríny Hartmanovej, chodila s vrecami na odpad po sídlisku opäť. Chlapci zo sídliska zase vyzametali a upratovali svoje skateboardové ihrisko.

Najkrajší pohľad bol na brigádnikov, ktorí upravovali park na Námestí mieru na Štrkovci. Pod vedením Jozefa Zajaca a Márie Hazuchovej sa tu stretlo najviac brigádnikov, od detí predškolského veku cez celé rodiny až po skoro 80- ročné dôchodkyne Júliu Masarykovú a Helenu Dudovú.

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...