Desiatky dobrovoľníkov skrášľovali naše mesto

Partizánske sa tento rok opäť zaangažovalo do celoslovenského podujatia firemného dobrovoľníctva Naše mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis. V piatok 12. júna 2015 nezištne pomáhalo skrášľovať a zveľaďovať naše mesto 109 dobrovoľníkov z firiem i z radov verejnosti.

Dobrovoľníci obnovovali nátery na oplotení areálov Materskej školy na Malej okružnej a Centra voľného času. Pestrými farbami rozžiarili aj drevené šatňové skrine v Základnej škole Radovana Kaufmana. Prostredie sa snažili spríjemniť aj klientom Zariadenia opatrovateľskej  služby, kde natreli lavičky a zábradlie pri hlavnom vstupe. V rámci skrášľovania parkovej časti nemocnice upravovali trávnaté plochy, chodníky, natierali lavičky a zábradlia. K ďalším dobrovoľníckym aktivitám, ktoré boli zamerané na podporu projektov Kniha pre teba a Čítajúca nemocnica, patrilo triedenie a ukladanie kníh v Informačnom centre mladých a v nemocnici.

Počas dňa prišiel pozdraviť a podporiť dobrovoľníkov primátor mesta Jozef Božik, ktorý im za pomoc pri skrášľovaní mesta venoval darček v podobe dvoch voľných vstupov na kúpalisko Dúha. 

Môže sa Vám ešte páčiť...