Darcovia krvi a dobrovoľníci Červeného kríža si prevzali ďakovné listy

Mnohonásobní bezpríspevkoví darcovia krvi a dobrovoľníci Slovenského červeného kríža (SČK) si vo štvrtok 17. marca 2011 na slávnostnom stretnutí v obradnej sieni Mestského úradu v Partizánskom prevzali ďakovné listy za obetavú a nezištnú prácu.

Slávnostné stretnutie otvorili hudobným vystúpením pedagógovia a žiaci zo Základnej umeleckej školy v Partizánskom, po ktorom predsedníčka Mestského spolku Slovenského Červeného kríža a bezpríspevkových darcov krvi v Partizánskom Anežka Ciulisová privítala hostí – primátora mesta Jozefa Božika, viceprezidenta Slovenského Červeného kríža Alberta Hačka, tajomníka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety Bratislava, detašovaného pracoviska svätého Cyrila a Metóda v Partizánskom Michala Valacha, vedúcu oddelenia školstva, sociálnych vecí a spoločenských vzťahov MsÚ Máriu Janíkovú a riaditeľa nemocnice s poliklinikou Jozefa Václava. „V Európskom roku dobrovoľníctva sa práve dnes stretávame s tými, ktorí darovaním krvi nezištne zachraňujú ľudské životy a pomáhajú zlepšiť zdravotný stav chorých spoluobčanov. Slová uznania patria tiež dobrovoľným členom mestského spolku Slovenského Červeného kríža, ktorí zabezpečujú poskytovanie prvej pomoci na všetkých podujatiach v našom meste. Chvályhodné je to, že do tejto práce sa zapájajú aj mladí ľudia z mládežníckej skupiny dobrovoľných zdravotníkov Červeného kríža z nášho mesta. Slávnostné stretnutie s 27 bezpríspevkovými darcami krvi a 9 dobrovoľníkmi SČK je našim malým poďakovaním za ich príkladnú občiansku angažovanosť,“ povedal v príhovore primátor. Na nezastupiteľné miesto bezpríspevkových darcov krvi a dobrovoľníkov Červeného kríža pri záchrane ľudských životov poukázal aj viceprezident SČK Albert Hačko.Ocenenia v podobe ďakovných listov, kvetov a vecných darčekov si najprv prevzali viacnásobní bezpríspevkoví darcovia krvi – držitelia plakiet profesora MUDr. Jána Kňazovického. Po nich si prevzali rovnaké ocenenia za humanitnú dobrovoľnícku prácu členovia Mestského spolku SČK a bezpríspevkových darcov krvi v Partizánskom. Všetci ocenení sa zapísali do Pamätnej knihy mesta Partizánske.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...