Členovia volebných komisií v Partizánskom zložili sľub

V Panoramatickom  3D kine v Partizánskom sa vo štvrtok 26. januára 2012 uskutočnilo prvé zasadnutie členov okrskových volebných komisií  v Partizánskom pre predčasné marcové voľby do Národnej rady SR 2012.

Na zasadnutí nechýbal ani primátor mesta Jozef Božik, ktorý v krátkom úvodnom príhovore poukázal na význam aktu volieb v procese verejnej politiky, v kontexte zastupiteľského  princípu demokracie,  pre ďalší rozvoj našej spoločnosti. “Chcel by som vás požiadať, aby ste boli disciplinovaní a splnili si svedomite svoju občiansku povinnosť. V priebehu volieb by ste sa mali zdržiavať vo volebných miestnostiach, rešpektovať rozhodnutia predsedov a podpredsedov volebných komisií  a prispieť k nerušenému priebehu volieb v našom meste,“ zdôraznil primátor. 

Za členov volebných komisií v Partizánskom, ktorých je vrátane zapisovateľov celkovo 387, prečítal sľub  Ladislav Kačírek. Nasledovala voľba predsedov a podpredsedov komisií v 24 volebných okrskoch.  Vedúci oddelenia služieb mestského úradu Martin Hlbočan v závere zasadnutia informoval o organizačnom zabezpečení predčasných parlamentných volieb v našom meste.

Môže sa Vám ešte páčiť...