Členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR u primátora

Primátor mesta Jozef Božik prijal v stredu 25. januára 2012 na pôde mestského úradu  členov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ÚPV NR SR), ktorí prišli do Partizánskeho v rámci výjazdového zasadnutia výboru na Okresnom súde v Partizánskom.

Na krátkom stretnutí primátora s členmi ÚPV NR SR, medzi ktorými bol aj jeho predseda Radoslav Procházka (KDH) a poslanci Miroslav Číž (SMER – SD), Anna Vitteková (SMER – SD), Kamil Krnáč (SaS) a Martin Poliačik (SaS), sa zúčastnila aj vedúca Oddelenia sociálnych vecí a spoločenských vzťahov MsÚ a poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Mária Janíková. Jednou z tém, ktorá zaznela na stretnutí, bola aj pripravovaná novela  zákona o sociálnych službách. V súvislosti s ňou adresoval primátor poslancom požiadavku,  aby novela zákona nebola likvidačná pre územnú samosprávu a zohľadnila zákon o rodine, ktorý, v prípade dostatku hmotného zabezpečenia, ukladá deťom povinnosť pomôcť postarať  sa o rodičov v seniorskom veku. Primátor okrem iného hovoril aj o aktuálnych problémoch mesta, medzi ktoré patrí nedostatok pracovných miest v meste a regióne, ako aj o problematike asociálov a neprispôsobivých občanov. Poslancom tiež priblížil opatrenia, ktoré mesto v tejto súvislosti už prijalo, ako napr. uznesenie trikrát a dosť a s ním spojené deložovanie ako neplatičov, tak i neslušne sa na verejnosti správajúcich jedincov, ktorí poškodzujú majetok mesta. Spomenul tiež nedávny  zápas o nemocnicu, ako aj o zachovanie Daňového úradu v Partizánskom. Jednu požiadavku adresoval primátor poslancom aj na margo Okresného súdu v Partizánskom: „Chcel by som vás tiež požiadať, aby ste ani po parlamentných voľbách nepripustili diskusie o redukcii súdov, nakoľko sme  museli v minulosti vynaložiť veľké úsilie, aby bol v minulom volebnom období súd v Partizánskom obnovený“. Pomoc pri riešení problémov v rámci možností prisľúbil primátorovi v závere stretnutia predseda ÚPV NR SR Radoslav Procházka: „V prípade potreby sú dvere vo výbore ako aj v NR SR Partizánskemu otvorené“.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...