Členovia poradných orgánov primátora podporia aktivity mesta

Spoločnou témou, ktorá odznela na minulotýždňových stretnutiach primátora mesta Jozefa Božika s Radou starších mesta Partizánske, Radou mimovládnych organizácií mesta Partizánske a Mládežníckym parlamentom mesta Partizánske, bola aktívna spoluúčasť poradných orgánov primátora na dynamizácii občianskeho a spoločenského života v Partizánskom.

 

V tejto súvislosti požiadal primátor mesta seniorov, mládežníkov aj zástupcov tretieho sektora o podporu pri pripravovaných celomestských podujatiach a akciách. Ako zdôraznil, aj v tomto roku opäť pripravuje mesto viaceré voľno-časové podujatia, ale aj podujatia významné z hľadiska historických, kultúrnych a náboženských tradícií. Nemenej dôležité sú však podľa neho aj stretnutia s občanmi k dôležitým otázkam rozvoja a života v meste. Z akcií, ktoré sa uskutočnia v najbližšej dobe, primátor spomenul stretnutie občanov k bezpečnostnej situácií a problematike asociálov a psičkárov v našom meste (28.3.2012), oslavy Oslobodenia mesta (2.4.2012) a jarné čistenie mesta (28.4.2012). „Bol by som rád, keby rada starších, rada mimovládnych organizácií aj mládežnícky parlament, ktoré zastrešujú všetky vekové kategórie občanov nášho mesta, mali svoje zastúpenie na týchto podujatiach a takisto sa do nich aktívne zapájali. Pretože, a dokazujete to aj svojimi rôznorodými vlastnými aktivitami, ste dynamizujúcou zložkou verejného života, ktorá je dôležitá na to, aby Partizánske mohlo napĺňať ideu mesta, kde to žije,“ zdôraznil primátor na stretnutiach s členmi svojich poradných orgánov.   

Môže sa Vám ešte páčiť...