Členovia poradných orgánov na stretnutí s primátorom chválili i kritizovali

So zámerom vzájomnej výmeny informácií, skúseností a postrehov z mesta už takmer tri roky primátor Jozef Božik pravidelne zvoláva stretnutia s členmi svojich troch poradných orgánov. S Radou starších mesta Partizánske po štvrťroku opäť diskutoval v septembri, s Mládežníckym parlamentom mesta Partizánske začiatkom októbra. Na konci mesiaca ho čaká  aj stretnutie so zástupcami mimovládnych organizácií.    

 

Členovia rady starších a mládežníckeho parlamentu na stretnutiach ocenili množstvo rôznorodých podujatí a samotný priebeh osláv 75. výročia založenia mesta. Primátorovi poďakovali za podporu pri ich všestranných aktivitách. Seniori osobitne poďakovali za  vybudovanie petangového ihriska v mestskom parku a pochválili i zlepšenie starostlivosti o mestskú zeleň zo strany technických služieb. Kriticky však poukázali na vyspádovanie chodníka na Ul. gen. Svobodu, na ktorom sa po dažďoch tvoria kaluže vody. Privítali by aj ohľaduplnejšiu a pomalšiu jazdu vodičov po mestských komunikáciách. Film Úspešný príbeh jedného mesta, pripravený k 75. výročiu založenia mesta, by radi doplnili a rozšírili. Mládežníci na stretnutí s primátorom predstavili svoj novozvolený výbor pod vedením predsedníčky Niny Danišovej. Spolu s konzultantkou Informačného centra mladých (ICM) v Partizánskom  Miriam Lištiakovou informovali o svojich podujatiach a o  projekte pod názvom Kniha pre teba. V rámci projektu nosia záujemcovia do knižnice v ICM nepotrebné knihy a bezplatne si vyberajú knihy, o ktoré majú záujem. Túto službu využívajú obyvatelia v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 16.00 hod. Okrem toho mládežníci spolupracujú s Domovom n. o., pripravujú relácie Kreslo pre hosťa a organizujú poznávacie zájazdy. Pomôcť chcú aj pri zabezpečovaní  stretnutí  so sociálne odkázanými spoluobčanmi.    

V závere stretnutí primátor poďakoval členom poradných orgánov za ich záujem o spoločenské dianie v meste a o jeho ďalší rozvoj.

Môže sa Vám ešte páčiť...