Členovia ICM Partizánske sa stretli na výročnom sneme

Najmä o aktivitách plánovaných v tomto roku hovorili členovia  Informačného centra mladých (ICM) v Partizánskom na výročnom sneme, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 12. apríla 2012  v malej zasadačke mestského úradu.

Na výročnom sneme sa okrem dobrovoľníkov  a zamestnancov ICM zúčastnili aj členovia dozornej rady centra a primátor mesta Jozef Božik, ktorý stál v roku 2004 pri vzniku ICM v Partizánskom a dlhodobo podporuje jeho činnosť.  V úvode sa uskutočnila voľba riaditeľa ICM, v ktorej bola jednohlasne zvolená do tejto funkcie súčasná riaditeľka ICM Katarína Hartmannová. V ďalšom bode programu dobrovoľníci oboznámili členov dozornej rady a primátora s minuloročnou činnosťou ICM, ako aj činnosťou Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske (MPMPE), ktorý funguje pod jeho záštitou od roku 2007.  Predsedníčka MPMPE ďalej priblížila prítomným rozsiahly a kreatívny plán činnosti na rok 2012, ktorý sa bude v priebehu roka ešte doplňovať o nové nápady členov ICM. V závere snemu  sa riaditeľka ICM poďakovala dobrovoľníkom za ich čas a energiu, ktorú nezištne venovali práci v ICM v minulom roku a popriala im veľa úspechov v tom terajšom.

Môže sa Vám ešte páčiť...