Ceny za poskytovanie sociálnych služieb sa od augusta menia

Na júnovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Partizánskom bola predložená a schválená aktualizácia Všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách a o spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby.

„Predmetom tejto aktualizácie je každoročná povinnosť, ktorá nám vyplýva zo zákona o sociálnych službách a to je výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré priamo ovplyvňujú výšku, ktorú klient platí v jednotlivých zariadeniach,“ uviedla prednostka MsÚ Dáša Jakubíková. Podľa návrhu aktualizácie VZN sa mení cenník v Zariadení opatrovateľskej služby, kde sa realizovala rekonštrukcia trojlôžkových a dvojlôžkových izieb na dvojlôžkové a jednolôžkové, pričom bola stanovená suma za jednoposteľovú izbu. Nezmenila sa cena služby v Domove n.o., rovnako aj opatrovateľská služba, ktorú poskytuje mesto kompletne na vlastné náklady, zostáva cenovo na rovnakej úrovni. K miernemu navýšeniu ceny dochádza od 1. augusta v Kombinovanom zariadení sociálnych služieb Oáza. „Kde sa zmenil cenový princíp, to znamená, že klient už nebude platiť na základe obdobia, v ktorom sa mu služba poskytuje, ale na základe svojho príjmu s tým, že cena na deň pre dospelého klienta bude 2 eurá. Klient, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, bude mať inú cenu, platiť bude 1,80 eur,“ vysvetlila prednostka MsÚ. Zároveň došlo aj k zmene sumy za ubytovanie pre deti. Doteraz bola zohľadňovaná veková kategória, a to pre deti do troch rokov bola služba poskytovaná bezplatne, od troch do dvanásť rokov za 0,50 eur na deň a pri prekročení šiestich mesiacov ubytovania sa suma zvýšila na 0,80 eur na deň. Deti od dvanásť do osemnásť rokov platili 0,80 eur na deň a po šiestich mesiacoch 1 euro na deň. V novom návrhu cenníka je ubytovanie dieťaťa do 15 rokov spoplatnené sumou 1 euro na deň.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...