Budúcnosť objektu bývalej materskej školy v Šimonovanoch je stále otázna

V stredu 8. júna 2011 sa spoločenskej miestnosti nad poštou v Šimonovanoch uskutočnilo druhé tohtoročné verejné stretnutie primátora mesta Jozefa Božika a poslancov mestského zastupiteľstva s obyvateľmi tejto mestskej časti. Jeho cieľom bolo urobiť odpočet realizovaných úloh a opatrení od posledného stretnutia a oboznámiť sa s názormi občanov.

V úvodnom príhovore primátor už tradične najskôr informoval občanov o súčasnom dianí v meste a aktuálnych úlohách jeho ďalšieho rozvoja. Za najväčší problém označil situáciu s mestskou nemocnicou s poliklinikou. Do konania mestského zastupiteľstva, ktoré bude 28. júna t.r. by sa malo rozhodnúť o strategickom partnerovi. Ak sa nenájde, dôjde k obmedzeniu činnosti niektorých oddelení nemocnice. Pripomenul tiež rokovania so zástupcami zahraničných firiem a inštitúcií, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu zamestnanosti. „Pre zlepšenie života obyvateľov sme uskutočnili niekoľko spoločných stretnutí s občanmi a rokovaní s predstaviteľmi policajných zložiek. Jedným z prvých krokov bolo posilnenie hliadkovej činnosti. Z tých nedávnych môžem spomenúť kontrolu obyvateľov na Nábrežnej ulici, zameranú na evidenciu obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu. V podobných kontrolách budeme pokračovať. Nezabudli sme ani na vás, lebo pre vašu mestskú časť sme vyčlenili dvoch mestských policajtov. Na Šípku chceme vybudovať s pomocou ŠFRB nové byty pre disciplinovaných a platiacich  nájomníkov. Neplatičom v meste ponúkame splátkové kalendáre a tých, ktorí nesplácajú, budeme deložovať,“ zdôraznil primátor.

Prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková spolu s odbornými pracovníkmi mestského úradu potom urobila odpočet úloh z posledného stretnutia. Z hodnotenia vyplynulo, že  rekonštrukcie starých a vybudovanie nových chodníkov v tejto časti mesta bude možné len v rámci celkových rekonštrukcií ciest. Obyvateľom Šimonovian – vodičom, cyklistom i chodcom najviac strpčuje život  kvalita ciest na Tehelnej a Pekárenskej ulici. Na ich rekonštrukciu zatiaľ nie sú financie, no zaasfaltovanie jám je nevyhnutnosťou. Investičné prostriedky do vodného hradu  budú rozdelené na vybudovanie jeho vykurovania na pevné palivo a vybudovanie chodníkov, vydláždenie plochy na tancovanie i prístrešok v jeho areáli. Rozsiahla diskusia sa rozprúdila na tému využitia bývalého objektu materskej školy. Keďže sa v prvom kole do verejno-obchodnej súťaže na jej využitie na penzión nikto neprihlásil, zatiaľ sa nepočíta s vyhlásením druhého kola. Občania v diskusii vyslovili aj názory, či by sa nedal objekt materskej školy znovu zrekonštruovať na materskú školu, alebo na materskú školu s penziónom. Obmedzené investičné finančné prostriedky to zatiaľ neumožňujú. Mesto ale zabezpečí kosenie trávy v tomto areáli. S iniciatívnym návrhom na verejnom stretnutí vystúpil člen VMČ Peter Matloň, ktorý zistil, že dôsledným očistením krajníc asfaltových ciest sa dá získať priestor pre chodník.  

 

Môže sa Vám ešte páčiť...