Buďme hrdí na Povstanie

Na Jankovom vŕšku sa v sobotu 27. augusta 2011 sa uskutočnili Krajské oslavy 67. výročia SNP. Ich organizátorom bol Trenčiansky samosprávny kraj ( TSK ) a spoluorganizátorom aj Mesto Partizánske. Na oslavách sa zúčastnila oficiálna delegácia  TSK, Bánoviec nad Bebravou, Partizánskeho a obce Uhrovec. Medzi hosťami boli aj poslanci NR SR, predstavitelia veľvyslanectiev, SZPB, priami účastníci Povstania i členovia štafetového Behu vďaky.

Oficiálne oslavy otvorili členovia jednotlivých delegácií položením vencov vďaky k pamätníku SNP medzi mini bola aj delegácia mesta Partizánske. Účastníkov osláv potom v prírodnom amfiteátri  privítali veršami čestný občan Uhrovca Juraj Sarvaš a príhovorom starostka Uhrovca Zuzana Máčeková. So slávnostným príhovorom som vystúpil ako vedúci delegácie TSK. Poukázal som na význam Povstania v novodobých dejinách slovenského národa, kedy sa vlastenci malého národa postavili proti nacistickej okupácii. „Preto by si mal každý Slovák uvedomiť dosah  národnooslobodzovacieho zápasu nášho národa za slobodu a demokraciu. Naša sloboda bola aj v týchto miestach vykúpená obeťami medzi partizánmi, vojakmi a civilným obyvateľstvom.  Práve v tejto oblasti pôsobilo niekoľko oddielov Žižkovej partizánskej brigády, ktoré tu zvádzali boje s elitnými nemeckými jednotkami. Obete neboli márne, lebo náš národ sa práve Povstaním zaradil medzi víťazné národy protihitlerovskej koalície. Buďme preto hrdí na Povstanie ako na jednu zo svetlých kapitol histórie nášho národa. Dovoľte mi, aby som vás pri tejto príležitosti pozval na mestské oslavy 67. výročia SNP, ktoré sa uskutočnia 3. septembra tohto roku v meste, ktoré nesie názvom Partizánske,“ zdôraznil som v príhovore.

S pozdravnými prejavmi na oslavách vystúpili za poslancov NR SR Ján Richter, za predstaviteľov zastupiteľských úradov vedúci konzulárneho oddelenia veľvyslanectva Ruskej federácie Sergej Popkov a za priamych účastníkov Povstania plk. vo výslužbe Pavel Liška. Poukázali na zjednocujúci a internacionálny charakter Povstania i na jeho medzinárodný význam v národnooslobodzovacom zápase národov. Na záver osláv vystúpili v amfiteátri folklórne súbory a hudobné skupiny.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...