Brány Detskej univerzity v Partizánskom sa po roku opäť otvorili

Letné prázdniny sa síce len začali, no niektorí školáci v Partizánskom už opäť dostali chuť vzdelávať sa. S úsmevom na tvári a odhodlaním získať nové poznatky i kamarátov odštartovalo v pondelok 8. júla 2013 päťdesiat detí vo veku od 9 do 14 rokov týždenné štúdium na detskej univerzite.

Detskú univerzitu už druhý rok organizuje Mesto Partizánske v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústavom sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom a Centrom voľného času (CVČ) Relax v Partizánskom. Detských vysokoškolákov čakajú dopoludnia prednášky vysokoškolských pedagógov na témy ako Prečo mám vedieť základy prvej pomoci? Prečo sú ľudia vo väzení? Prečo je starších ľudí viac ako mladších? Prečo mám športovať a nie drogovať? Popoludní sú pre nich pripravené pestré voľno-časové aktivity v CVĆ. Štúdium na detskej univerzite otvára slávnostná imatrikulácia na akademickej pôde a končí  udelením diplomov jej absolventom. „Minulý rok sme po prvýkrát otvorili detskú univerzitu, rok predtým i univerzitu tretieho veku. Som rád, že sa obom projektom darí, čoho dôkazom je aj narastajúci záujem zo strany detí a seniorov o túto formu vzdelávania sa,“ zdôraznil primátor mesta Jozef Božik, ktorý bol jedným z iniciátorov vzniku oboch univerzít.

Môže sa Vám ešte páčiť...