Bleskovka: Chceme zmenu v Partizánskom

Chceme zmenu v Partizánskom ‎- podporuje PaedDr. Jozefa Božika, PhD., kandidáta zdôrazňujúceho komunikatívnosť a transparentnosť. Človeka realizujúceho politiku opierajúcu sa o hodnoty demokracie, slobody, spravodlivosti a hlavne ľudskosti. Ďakujeme za podporu.

Môže sa Vám ešte páčiť...