Bieloruský spisovateľ predstavil v Partizánskom svoju knihu o živote Rudolfa Jašíka

Svoju najnovšiu knihu Slovanské srdce s podtitulom Povesť o o Rudolfovi Jašíkovi prišiel v piatok 20. apríla 2012 predstaviť bieloruský spisovateľ Alexander Usovskij.  Pri tejto príležitosti ho na pôde mestského úradu prijal primátor mesta Jozef Božik.

 

Alexander Usovskij, ktorého knihy boli preložené do 34 jazykov,  sa vo svojej literárnej tvorbe venuje histórii slovanských národov a obdobiu II. svetovej vojny. O tom, aby napísal knihu o slovenskom spisovateľovi Rudolfovi Jašíkovi, ktorý bol členom národného výboru, redaktorom závodného časopisu Slobodná práca i vedúcim kultúrno-propagačného oddelenia v Závodoch 29. Augusta, sa rozhodol už dávnejšie. O jeho tvorbe a živote napísal niekoľko článkov a esejí.  Navštívil miesta, kde sa narodil, žil a pracoval. Preto prišiel aj do Partizánskeho, v ktorom Jašík  žil v predvojnovom i povojnovom období. Tu sa Usovskij stretol  aj s Jašíkovým spolubojovníkom Pavlom Havaldom, riaditeľom Základnej školy  Rudolfa Jašíka na Obuvníckej ulici Rudolfom Ivanovičom, pedagógmi a žiakmi základných škôl. Navštívil aj spisovateľove rodisko Turzovku a Múzeum SNP v Banskej Bystrici i jeho hrob na cintoríne v Šimonovanoch. O svojej 14 knihe porozprával aj na krátkej besede so žiakmi a učiteľmi ruského jazyka.  Ako zdôraznil, knihami v ruskom jazyku, ktoré priniesol z Bieloruska do Partizánskeho, chce obohatiť rozhľad mladých ľudí,  pretože ako sa vyznal – dejiny sa opakujú a ľudia by sa mali z chýb z minulosti poučiť

 

Môže sa Vám ešte páčiť...