Bezpečnostná rada sa venovala i téme zabezpečenia pokojného priebehu občianskeho fóra

V utorok 17. septembra 2013 sa po štvrťroku opäť stretli na pravidelnom zasadnutí členovia Bezpečnostnej rady mesta Partizánske, aby spoločne bilancovali udalosti uplynulých mesiacov. Dohodli sa i na opatrenia k zabezpečeniu Občianskeho fóra za práva slušných ľudí, ktoré sa uskutoční  v sobotu 28. septembra 2013 o 14.00 hod. v kine. Jeho cieľom bude vyhodnotenie prijatých opatrení a bezpečnostnej situácie v meste po roku od Pochodu za práva slušných ľudí.

 

V úvode primátor mesta Jozef Božik poďakoval zástupcom policajných zložiek za pomoc pri zabezpečovaní poriadku na letných podujatiach  mesta i za ich preventívnu prácu. Následne im adresoval pripomienky a postrehy obyvateľov, ktorým znepríjemňuje život rýchla a  bezohľadná jazda niektorých vodičov,  nevhodné  parkovanie, drobné krádeže či rušenie nočného kľudu. So stavom kriminality v okrese oboznámil členov rady zástupca riaditeľa OR PZ v Partizánskom Peter Vančo. Ako uviedol, od začiatku roka bolo v našom okrese zaznamenaných 499 trestných činov, z ktorých bolo 292 objasnených, čo predstavuje 65,3 % objasnenosť, pričom Partizánske si medzi ostatnými okresmi v rámci Trenčianskeho kraja dlhodobo udržuje popredné miesto v rámci celkovej objasnenosti trestnej činnosti. Za rovnaké obdobie  policajti zdokumentovali 139 škodových udalostí a 35 dopravných nehôd, pri ktorých bola jedna osoba usmrtená a 3 ťažko a 24 ľahko zranených. Práve kvôli eliminovaniu počtu dopravných nehôd policajti vykonávajú viac osobitných dopravno-bezpečnostných kontrol so zameraním na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok. 

Svoju činnosť od začiatku roka zhodnotili i príslušníci  Hasičského a záchranného zbor v Partizánskom, podľa ktorých sa v okrese znížil počet požiarov i počet zranených osôb, no vzrástla výška škôd. Hasiči zasahovali pri 44 požiaroch, s vyčíslenou škodou  139 240  €. Príčinou až 13 požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov a 11 požiarov bolo založených úmyselne. Členovia rady na zasadnutí ocenili, že  profesionálni hasiči poskytnú svoje výcvikové priestory  znovuobnovenému  dobrovoľnému hasičskému zboru mesta.

Bezpečnostná rada sa zaoberala aj možnosťami efektívnejšieho využitia záznamov z kontrolného kamerového systému mesta pri dokazovaní priestupkov, prečinov a trestných činov.  Pozornosť bola venovaná aj posilneniu poriadku a bezpečnosti ošetrujúceho personálu v nemocnici zo strany príslušníkov štátnej polície. V závere stretnutia sa členovia bezpečnostnej rady mesta dohodli na opatreniach, ktoré prispejú k ďalšej stabilizácii bezpečnostnej situácie v meste a k zabezpečeniu pokojného priebehu Občianskeho fóra za práva slušných ľudí v Partizánskom.

                            

Môže sa Vám ešte páčiť...