Bezpečnostná rada podporuje súčinnosť zložiek pri ochrane občanov

Výsledky nielen tohtoročného, ale celého dva a pol ročného obdobia fungovania Bezpečnostnej rady mesta Partizánske hodnotili jej členovia v utorok 3. decembra 2013  na svojom pravidelnom zasadnutí s primátorom mesta Jozefom Božikom.

 

Partizánske je jediným mestom na Slovensku, ktoré má vlastnú bezpečnostnú radu. Zástupcovia mesta, Policajného zboru, Mestskej polície a Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom sa každé tri mesiace stretávajú na pôde mestského úradu, aby zosúladili vzájomnú spoluprácu. „Cieľom bezpečnostnej rady je zabezpečiť čo najväčšiu možnú bezpečnosť občanov žijúcich na území mesta a regiónu, a zároveň aj tých občanov, ktorí navštevujú naše mesto a región,“ vysvetlil zmysel rady primátor.

Zástupcovia bezpečnostných zložiek sa zhodli na tom, že rada má svoje opodstatnenie a posúva ich v riešení úloh dopredu. Dôkazom toho je aj jeden z najvypuklejších problémov mesta – neprispôsobiví spoluobčania. Pre viaceré zložky v meste bolo nevyhnutné, aby sa kvôli tejto skupine obyvateľov lepšie skoordinovali. Bola potrebná aktívnejšia spolupráca mestskej a štátnej polície, taktiež viac mestských policajtov, zaviedol sa psovod, legálne zvukové nahrávky na MsÚ, princíp trikrát a dosť a bolo deložovaných 72 neplatiacich domácností z mestských nájomných bytov. Vzájomnú súčinnosť posilňujú bezpečnostné zložky aj organizovaním podujatí ako je napr. Deň záchranných zložiek, či preventívnych akcií zameraných na deti a mládež.

V súvislosti so zlepšením odbornej spolupráce medzi mestskou a štátnou políciu, navrhol riaditeľ OO PZ SR v Partizánskom Jozef Mojžiš zorganizovať spoločný metodický deň, zameraný na odborno-taktické cvičenia, ktoré pomôžu lepšie zosúladiť vzájomnú činnosť a postupy pri objasňovaní priestupkov a trestných činov. Podľa vzájomného dohovoru sa na ňom zúčastnia aj príslušníci hasičského a záchranného zboru. „Našou spoločnou úlohou bude aj v nadchádzajúcom roku  urobiť všetko pre to, aby sme naďalej zvyšovali bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov nášho mesta i regiónu,“ dodal primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...