Bezpečnostná rada mesta opätovne vyzýva občanov k väčšej ostražitosti

Členovia Bezpečnostnej rady mesta Partizánske sa v utorok 4. novembra 2014 stretli s primátorom Jozefom Božikom  na pravidelnom štvrťročnom zasadnutí. Vzhľadom na neustále vrastajúci počet krádeží osobných áut a vlámaní do domov v okrese na ňom opäť zaznela aj výzva k občanom, aby boli ostražitejší na svoj majetok.

Od zástupcov štátnej, ale i mestskej polície smerovalo k občanom už viacero apelov, aby nezabúdali svoje autá zamykať, nenechávali v nich na viditeľných miestach cennosti a v nákupných centrách dávali väčší pozor na svoje veci. Aj napriek týmto upozorneniam opäť stúpli v ostatnom období krádeže osobných motorových vozidiel a bicyklov, ale aj krádeže vlámaním do áut, predajní, bytov a domov. Podľa štatistík pomohli zlodejom v mnohých prípadoch samotní občania, ktorí nechali odomknuté autá, ale i svoje príbytky. Ako zdôraznil v tejto nadväznosti primátor, napomáhať pri objasňovaní aj takýchto prípadov bude v budúcom roku nový kamerový systém v meste. Ostražitosť by podľa zástupcov polície mali zvýšiť aj chodci a cyklisti, ktorí sú čoraz častejšie vinníkmi dopravných kolízií. V mnohých prípadoch je to najmä kvôli tomu, že prechádzajú cez cestu mimo priechodov pre chodcov.  Pre zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej dopravy investovalo mesto nemalé finančné prostriedky do veľkoplošných opráv komunikácií, chodníkov, rekonštrukcie križovatky na Hrnčírikovej ulici, ako aj do vybudovania moderných priechodov pre chodcov na štátnej ceste 1/64. O svojej činnosti za uplynulý štvrťrok informovali aj zástupcovia Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom. Okrem asistencií pri dopravných nehodách sa venovali aj protipožiarnej prevencii, a to napríklad i pravidelnými kontrolami nevyužívaných priemyselných prevádzok a opustených objektov, ktoré nie sú strážené a stretávajú sa v nich bezdomovci. V závere posledného zasadnutia bezpečnostnej rady v tomto volebnom období primátor poďakoval zástupcom bezpečnostných a záchranných zložiek za vzájomnú spoluprácu a koordinovaný postup pri zabezpečovaní poriadku v meste, ochrane občanov a ich majetku.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...